תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Absolute Clarity

דברים ברורים

Section:

מדור:

staring him in the face
as plain as the nose on your face
as plain as a pikestaff
crystal clear
by a long chalk
pure and simple
clear as day
no two ways about it
without fail
ברור כַּשמש
חד וחלק
אין עליו עוררין
כמו שתיים ועוד שתיים
bound to happen
a sure thing
foregone conclusion
only a matter of time
בלתי נמנע
זה רק עניין של זמן
:ראו גםמועד לפורענות
it’s par for the course
see also:as a matter of course
(So) what else is new?
What did you expect?
Isn't that what you expected?
כְּמוּבן מאליו
אצלו זה תמיד ככה (בנימה שלילית)
אלא מה!
למה ציפית?
ציפית למשהו אחר?
:ראו גםאופייני לה
it goes without saying
self-evident
מובן מאליו ש…
:בשונה מכמובן מאליו
take for granted
ראה כְּמוּבן מאליו
an either-or situation
אין חצי הריון
as every schoolboy knows
כל ילד יודע ש…
know for a fact/for certain
see also:be in the know
ידע לבטח/בביטחה/בוודאות
היתה סמוכה ובטוחה
(היה) בָּרי לו (ש…)
beyond (all) doubt
beyond any shadow of doubt
without question
no doubt
for sure
no question about it
בלי (כל) ספק
מעל לכל ספק
נעלה מכל ספק
אין ספק
אל נכון
אין על כך עוררין/אין עוררין על…
חזקה עליו ש…
(you can) bet your shirt on it
bet your bottom dollar
אני מוכנה להתערב ש...
נתערב ש...
needless to say
למוֹתר לציין
אין צריך לומר
a case in point
דוגמה מובהקת
דוגמה לעניין
it has a ring of truth
it rings true
ניכרים דברי אמת
speaks for itself
unlike:Speak for yourself!
מדבר בעד עצמו
:בשונה מדבר בשם עצמך
with her own (two) eyes
ראתה במו עיניה
(you can) see for yourself
עיניך הרואות
(למה שלא) תראה בעצמך/במו-עיניך
open secret
סוד ידוע/גלוי
סוד שכל העיר יודעת
in broad daylight
in front of everybody
for everyone there to see
in public
בראש חוצות
לעיני כול
בריש גלי
לאור היום
בפרהסיה
לעיני כול/כולם
:ראו גםשוד לאור היום
hard and fast rule
carved in stone
see also:set in stone
חוק בל יעבור
:ראו גםתורה מסיני
and that's that
and that's my final word
unlike:last words
(and) Bob's your uncle!
וסוף פסוק
וזהו זה!
וזאת המילה האחרונה שלי
ושלום על ישראל
a bird in the hand (is worth two in the bush)
half a loaf is better than none/no bread
טוב ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ
בָּרִי וְשֶמָא – בָּרִי עָדִיף
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.