תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Abuse and Deceit

ניצול והונאה

Section:

מדור:

sponge off/on someone
חי על חשבונו
שנוררה ממנו
at the expense of
at her expense
על חשבונה
:בשונה מתרשום על החשבון
at her Majesty's expense
על חשבון הברון
bleed her white/dry
milk him for all he’s worth
חלב אותו (עד הסוף)
guinea pig
שפן ניסויים
sacrificed on the altar of…
הועלה קורבן על מזבח ה…
break his promise/word
go back on her word
הפר את הבטחתו
חזרה בה מהבטחתה
עשה את הבטחתו פלסתר
take her for a ride
lead him up
pull/draw the wool over her eyes
throw a curve
lead him by the nose
throw dust in her eyes
feed him a line
string her along
גנב את דעתה
הוליכה אותו שולל
הוליך אותו באף
סובבה אותו בכחש
היכה אותו בסנוורים
אחזה את עיניו
עבד עליה (בעיניים)
זרתה חול בעיניו
שיטה בו
תעתעה בו
מכר לה לוקשים
האכילה אותו לוקשים
:ראו גםלהד"ם
you've been had
you’ve been made the fool/ a fool of
you’ve been taken for a ride
סידרו אותך
עבדו עליך
אכלת אותה
I wasn't born yesterday
I’ve got eyes
(Do) you take me for a fool?
Who are you kidding?
pull the other one
I’m not everybody’s mug
see also:come off it
העיני האנשים ההם תנקר?
יש לי עיניים
לא עשו אותו באצבע
לא נולדתי אתמול
אני לא פראיירית
אל תמכור לי לוקשים
על מי אתה עובד?
:ראו גםספר לסבתא
a lot/load of hocus-pocus
sleight of hand
snow job
עבודה בעיניים
אחיזת עיניים
זריית חול בעיניים
smoke and mirrors
smokescreen
מסך עשן
play a (dirty) trick on her
pull a fast one
עשה לה תרגיל
עשתה לו תרגיל מסריח
a tissue of lies
a pack of lies
see also:lying through his teeth
מסכת שקרים
:ראו גםלהד"ם
pull his leg
put her on
play a trick/joke on someone
pull/put a fast one on
חמד לו לצון עימה
מתחה אותו
All Fools' Day
אחד באפריל (המועד עצמו)
April fool!
אחד באפריל! (הקריאה)
a red herring
תרגיל/פעולת הסחה
divert his attention
unlike:draw his attention,catch her attention
הסיחה את דעתו
הסיט את תשומת/שימת ליבו
:בשונה מהביא לתשומת לבו, משך את תשומת לבו
run with the hare and hunt with the hounds
שיחק משחק כפול
:ראו גםהסגיר אדם, רקדה על שתי חתונות
laugh up his sleeve
גיחך מתחת לשפם
צחק עליה בשקט
צחק בליבו
steal a march on him
גנבה לו את… מתחת לאף
under her nose
right in our own back yard
מתחת לאף
sweep it under the carpet
טאטא מתחת לשטיח
hush it up
whitewash
make nice-nice
טייחה/השתיקה את הפרשה
make it sound more palatable
יִיפּה את העובדות
Trojan horse
סוס טרויאני
cry wolf
קרא/צעק "זאב, זאב!"
under false pretences
בתואנות שווא
rob the blind
unlike:rob (someone) blind
(גזלה את) כבשת הרש
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.