תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

All Included

הכול כלול

Section:

מדור:

it’s all grist to/for the/her mill
all is fish that comes to his net
לוקחת מכל הבא ליד
בררן הוא לא
מן הגורן ומן היקב
grab-bag fashion
ככל אשר יעלה המזלג
מכל הבא ליד
חטוף ואכול
catch as catch can
תפוס כפי יכולתך
lock, stock and barrel
bag and baggage
the lot
from A to Z
the full Monty
the whole shooting match
the works
the whole shebang/enchilada
everything but the kitchen sink
על טפם ועל נשיהם
עם/על כל אשר לו
מאל"ף ועד ת"ו
כל העסק
על כרעיו ועל קרבו
הכול (בַּכול) מִכול כול
anyone and everyone
every Tom, Dick and Harry
all and sundry
the world and his wife
every mother's son
the butcher, the baker and the candlestick maker
a motley crowd
אנשים, נשים וטף
כל אשר נשמת חיים באפו
כל בר-בי-רב
כל דכפין
כל העולם ואשתו
כל זב ומצורע
כל ילוד אשה
ערב-רב
young and old (alike)
מנער ועד זקן
בנערינו ובזקנינו
all walks of life
מכל שכבות החברה
across the board
wall to wall
מקיר אל קיר
from stem to stern
מקצה אל קצה
from tip to toe
from top to bottom
מכף רגל ועד ראש
ממסד עד טפחות
global mailing list
תפוצת נאט"ו
sweeping/blanket statement
הכללה גורפת
without exception
without fail
בלי יוצא מן הכלל
ragtag (and bobtail)
riff-raff
ארחי-פרחי
on every street corner
על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן
left, right and center
at every turn
על כל צעד ושעל
על ימין ועל שמאל
be that as it may
in any case
at any rate
whichever way you slice it
see also:to make a long story short
על כל פנים
בכל אופן
בכל מקרה
איך שלא יהיה
give something the full works/treatment
(give it) a major overhaul
עשה לו אוברול
skeleton key
מפתח גנבים
average Joe
Joe Blow from Idaho
Joe Bloggs
John Q. Public
man in the street
rank and file
the man on the Clapham omnibus
(the) hoi polloi (derogatory)
האיש הפשוט
האיש ברחוב
אדם מן השורה
מַסעוּדָה משׂדֵרוֹת
המוני העם
פשוטי העם
:ראו גםערב-רב
describe in broad strokes
תיאר בקווים כלליים/גסים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.