תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Anger

כעס

Section:

מדור:

do a slow burn/boil
חמתו התחילה לבעור בו
ruffle his feathers
rub him (up) the wrong way
rub her up
get his back up
make her blood boil
make him angry
provoke her ire
העלתה את חמתו
הקפיץ לה את הפיוזים
הביאה לו את הסעיף
:ראו גםעלה לו על העצבים
see red
fly off the handle
fly into a temper/rage
let fly
lose his temper/cool
lose it
couldn't contain herself
boil over
blow up
blow a fuse/gasket
blow her top
flip his lid
flare up
burst a blood vessel
go ballistic
go up in the air
unlike:go up in smoke
go off the deep end
hit the roof
have a blue fit
turn livid
turn purple with rage
get her nose bent out of shape
יצא מכליו
יצאה מגדרה
בא לכלל כעס
איבדה שליטה על עצמה
לא משל ברוחו
הדם עלה לה לראש
חמתו בערה בו
יצא קִצפה על...
תפס/חטף קריזה
קפצו לה הפיוזים
חטף שבץ
התפוצצה מכעס
כולו רותח
קיבלה סעיף
in a huff
in a rage
white with rage
in a fury
hopping mad
foaming at the mouth
hot under the collar
livid with anger
בחרי אף
בחרון אף
בחמת זעם
בחמת רצח
בשצף קצף
בחֵימָה שפוכה
with blazing eyes
look daggers at
בעיניים מְזָרוֹת אֵימה
בעיניים בוערות
הרגה אותו במבטים
עם רצח בעיניים
leave in a huff
stomp out
leave without looking back
יצא/עזב בטריקת דלת
take it out on her
שפך עליה את חמתו
חטפה ממנו על הכול (בעד הכול)
pissed off (vulgar)
עצבני לאללה
מה-זה עצבני
hot-headed
a hothead
have a short fuse
a short fuse/on a short fuse
short-tempered
hot-blooded
חמום מוח
חמת מזג
נוח לכעוס
יש לה פיוז קצר
bottled-up anger
כעס עצוּר
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.