תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Assistance and Rescue

סיוע והצלה

Section:

מדור:

save the day
הציל את המצב
עמדה בפרץ
lend a hand
give him a (helping) hand
help her out
see her through
באה לעזרתו
הושיט עזרה
נתנה כתף
נחלץ לעזרתה
נרתמה לעניין/לעבודה
הושיט יד
put his shoulder to the wheel
pull her weight
do his fair share of the work
היטתה שכם
תרמה את חלקה
נרתם למאמץ
stand by her
back him up
stick up for him
עמדה לימינו בשעת צרה
עמד לה בשעת דחקה
עמדה מאחוריו
שמר לה אמונים
Have the wind at his back
provide tailwind for…
רוח גבית
נתן לה רוח גבית
give him a (head) start
נתנה לו "פוֹר"
smooth her path
give him a leg-up
give her a boost
סללה את דרכו של…
נתן לה פּוּש
set the stage for
pave the way for
סלל את הדרך
הכשירה את הקרקע
be his mainstay
be her right hand
right-hand man
stand (her) in good stead (said of things, not people)
היה לה למשען/למשענת
יד ימינו
break him of a bad habit
גמלה אותו (מהרגל רע/מגונה/מזיק)
do her a good turn
strike a blow for
גמל עמה חסד
עשתה לו טובה
היטיב עם
do him good
עשה לו טוב
make no bones about it
not make an issue of
be gracious about it
לא עשתה מזה עניין
sugar the pill
המתיקה את הגלולה המרה
inspire with hope
give reason to hope
see also:take heart
הֵפיחַ תקווה
a shot in the arm
זריקת עידוד
take her mind off
הסיח את דעתה
:בשונה מהסב/הסיט את תשומת לבו
bring her round
השיב את רוחה
החזירה אותו להכרתו
get his second wind
come alive
רוחו שבה אליו
clear his name
clear her (of an accusation)
טיהרה את שמו
grant a wish
מילא את/אחר משאלתה
set at liberty
let loose/free
set her free
הוציא אותה לחופשי
קראה לו דרור
give him a light
נתנה לו אש
a life line
a life saver
גלגל הצלה
קרש הצלה
last chance
הזדמנות אחרונה
Saved by the bell
הצלצול הגואל
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.