תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

TheTwilight Zone

אזור הדמדומים

Chapter:

פרק:

Betrayal

בגידה

Section:

מדור:

breach of faith
מעילה באמון
הפרת אמונים
knifing (someone) in the back
תקיעת סכין בגב
behind his back
מאחורי הגב/גבו
Some friend!
With friends like you, who needs enemies?
גם כן ידיד!
עם ידידים כאלה, מי צריך אויבים?
הַצילֵני ה' מידידַי, מאויבַי אִשָמֵרָה
stand him up
be a no-show
see also:leave him in the lurch
הבריז לו
תקעה לו ברז
turn him over/in (to the police)
give her away
sell him down the river
double-cross her
הסגיר אדם (למשטרה)
מסרה אותו למלכות
:ראו גםשיחק משחק כפול
fifth column
גַיִס חמישי
a snake in the grass
שפיפון עלי אורח
נחש עלי דרך
spill the beans
גילה הכול
שפכה הכול
his legs gave way
see also:his knees/legs turned to jelly
רגליו בגדו בו
קיבלה פיק ברכיים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.