תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

The Real World

העולם הזה

Chapter:

פרק:

Body Functions

תפקודי הגוף

Section:

מדור:

near her time
about to give birth
about to pop
קרבו ימיה ללדת
be on his last legs
dead on her feet
fit/ready to drop
dog-tired
dead beat
done in
played out
fagged out
has no fight left in him
worn out
washed up
worn to a frazzle
done in
bone-weary
flat out
more dead than alive
look/be all in
run out of steam
cannot take it any more
all the worse for wear
able to sleep on a clothesline
knocked up/out
unlike:knocked up(US)
כרסה בין שיניה
they breed like rabbits
מתרבים כמו שפנים/ארנבים
pay a call
answer/obey the call of nature
make a pit-stop
relieve himself (men)
go to/use the john
powder her nose (women)
spend a penny
go to the loo
use the facilities
נצרך לנקביו
עשתה את צרכיה
יצא להתפנות/לשירותים
הלכה למקום חשוב/למקום שאליו גם המלך הולך ברגל
be caught short
have to go
נצרך לנקביו (בדחיפות)
מוכרח להתפנות
לא יכולה להתאפק
take a leak
see a man about a dog
make/pass water
shake a snake
lead the lizard
water the wheel
הטיל מימיו
הטיל שתן
עשה פיפי
out of breath
breathe heavily
gasp for breath
נושם ונושף
מתנשם ומתנשף
נגמר לו האוויר
קצר/חסר נשימה
smoke like a chimney
מעשנת כמו אזור תעשייה (מתפתח)
knitted brow
knit his brow
unlike:frown upon
מצח מקומט
קימט מצחו
make faces at
unlike:make a face
עשה פרצופים
עיווה/העווה פניו
:בשונה מעשה פרצוף
snap her fingers
הכתה באצבע צרדה
turn around
הפך פניו
with the naked eye
בעין בלתי מזוינת
have/take a look
cast a glance
העיפה מבט
go on all fours
זחל/הלך על ארבעותיו כ/על ארבע
:בשונה מחזר על ארבע
hot on his heels
bite at her heels
give chase
פתח במרדף
דָלַק בעקבותיו
break into a run
פתחה בריצה
measure her length (on the ground)
נפלה בפישוט ידיים ורגליים
נפל מלוא קומתו ארצה
stretch his legs
חילץ את עצמותיו
מתחה את איבריה
sit-ups
כפיפות-בטן
push-ups
שכיבות-סמיכה
stand (with arms) akimbo
עמידת מוצא
עמד וידיו על מותניו
his voice is breaking
קולו מתחלף
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.