תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Caution, Gentleness, Restraint

זהירות, עדינות, איפוק ומתינות

Section:

מדור:

bit by bit
one at a time
Hold on!
Not so fast!
Slow down!
Take it easy!
Hold your horses!
Whoa!
Slowly, slowly (catchee monkee)
קמעא קמעא
לאט לאט
טיפין טיפין
פרה-פרה
אחד אחד
להרוג תורכי ולנוח
לאט לך!
לא כך כך מהר!
רגע, רגע!
שווָייֶה שווָייֶה
piece by piece
layer by layer
בשיטת הסלאמי
step by step
inch by inch
at a snail's pace
inch along
painstakingly
עָקֵב בצד אגודל
בצעדי צב
slowly but surely
לאט, אך בביטחה
walk on eggshells/ice
tread carefully
walk on tiptoes
watch his step
unlike:watch out for the step
mind her Ps and Qs
כמהלכת על ביצים
בדחילו ורחימו
על קצות האצבעות
break the bad news (gently)
בישר (בזהירות) בשורת איוב
בישר בשורה רעה
keep under lock and key
נעל על מנעול ובריח
be wide awake
be on the alert/on her guard/on the look-out
keep/have his wits about him
keep a weather eye open
keep/have an eye on him
not let her out of his sight
keep her eyes peeled/skinned
have/keep his ear to the ground
עמדה על המשמר
נזהר מהפתעות
מוכן לכל מצב
פקחה עין
לא הוריד ממנה עין
לא גרע ממנה עין
הביטה/השגיחה בשבע עיניים
:ראו גםהיה בעניינים
A belt and braces (situation)
belt and suspenders
בדקה בשבע עיניים
קשרה את כל הקצוות
נקטה משנה זהירות
כיסה עצמו מכל הצדדים
אגרוף ביטחון
אבטחה כפולה
זהירות כפולה ומכופלת
חגורה ושלייקעס
גישת האתרוג
מוטב להיזהר ולא להצטער
זהיר בקלה כבחמורה
כסת"ח (כיסוי תחת)
give him the once-over
give her a look-see
look him over
give her/it a good look
סקר/בחן אותה מכף רגל ועד ראש
הביטה בעין בוחנת
העיף בה מבט בוחן
:ראו גםניסתה לתהות על קנקנו
see which way/how the wind blows/is blowing
fly a trial balloon
put out a feeler/feelers
sound something out
see how the cat jumps
fly a kite
test the water
see also:see how the land lies
ראתה/בדקה לאן נושבת הרוח
שלח בלון ניסוי
מיששה את הדופק
בדק את הקרקע/השטח
לראות איך ייפול דבר
once bitten, twice shy
הנכווה ברותחין חושש מן הפושרין/נזהר בפושרין/נושב בפושרין/נושף על הצוננין
keep her cards close to her chest
החזיקה את הקלפים קרוב לחזֶה
cover his ass
כיסוי תחת (כסת"ח)
just in case
to be on the safe side
better safe than sorry
על כל צרה שלא תבוא
לכל מקרה
ליתר (ה)ביטחון
better the devil you know (than the devil you don’t know)
playing it safe
לפחות אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק
עדיף ללכת על בטוח
save it for a rainy day
a nest-egg
חיסכון לעת צרה
שמרה ליום סגריר
Mind the step!
Watch out for the step!
unlike:watch his step
זהירות, מדרגה!
cooling-off period
(גזר על עצמו) תקופת צינון
spare her blushes
לא הביא אותה במבוכה
חסך ממנה בושת-פנים
לא הלבינה את פניו (ברבים)
within reason
בגבולות הסביר
he can't say boo to a goose
wouldn’t harm/hurt a fly
לא נוגע בזבוב
hide his light under a bushel
dislike center stage
stay out of the limelight
נחבא אל הכלים
מצניע לכת
יושבת לה בשקט בפינה
stay put
שב בשקט!
don't rock the boat
אל תעשה גלים
let sleeping dogs lie
אל תעורר אריה/נמר מרבצו
keep her own counsel
שמרה את דעותיה לעצמה
:ראו גםנזהרה בדבריה
keep a low profile
lie low
stay in the background
keep her head down
שמר על פרופיל נמוך
הורידה פרופיל
ישב בשקט
עשתה קולות של שטיח
tone down
sing small
הנמיך את הטון
ריכך את הנימה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.