תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

Change and Reversal

שינוי ומהפך

Section:

מדור:

turning point
watershed
נקודת מפנה
קו פרשת המים
:ראו גםעל פרשת דרכים
tip the scales/balance
היטה את הכף
הכריעה את הכף
take a turn (for the better/worse)
קיבל תפנית (חיובית/שלילית)
work miracles
do/work wonders
do/achieve the impossible
חוללה ניסים
עשה את הבלתי אפשרי
winds of change
רוחות חדשות מנשבות
turn the tide
חוללה מפנה
הפך את הקערה על פיה
the shoe/boot is on the other foot
הקערה התהפכה על פיה
נהפך עליו הגלגל
the worm turns
Frankenstein’s monster
הגולם קם על יוצרו
ויקומו המלפפונים ויכו את הגנן
:ראו גםעבד כי ימלוך
it ain’t over ‘til the fat lady sings
the game isn’t over till the final whistle blows
כדורגל משחקים 90 דקות
זה לא נגמר עד שנגמר
הכדור הוא עגול
:ראו גםאל יתהלל חוגר כמפתח
change hands
החליף ידיים
cross the floor
cross the floor of the House
cross party lines
cross the aisle
החליף צד
חצה את הקווים
כלנתריזם
:ראו גםמדור 62
do an about-face
do a volte-face
turn on a dime
make a U-turn (metaphorically in
עשתה אחורה-פנה
סיבוב של 180 מעלות
עשה תפנית חדה
:בשונה מפניית פרסה
change her tune
sing a different tune
שינה את טעמו
הפכה את עורה
זימרה זמירות חדשות
:ראו גםזאב בעור כבש
she'll sing a different tune (when…)
נראה אותה אז
change out of/beyond all recognition
השתנה לבלי הַכֵּר
quite the opposite
on the contrary
אִיפְכָא מִסתַבּרא
נהפוך הוא
upside-down (world)
topsy-turvy
עולם הפוך
עליונים למטה ותחתונים למעלה
a change in mindset
see also:think out of the box
עשתה סוויץ' בראש
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.