תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

Chaos and Bedlam

מהומה ובלגן

Section:

מדור:

hue and cry
all hell broke loose
it was sheer bedlam
the shit hit the fan
(פרצה) מהומת אלוהים
היה כמרקחה
(כאילו) העולם חזר לתוהו ובוהו
התחיל מחול שדים
בוקה, מבוקה ומבולקה
screech like a banshee
צווחה ככרוכיה
lose his head
go to pieces
איבד את העשתונות/עשתונותיו
איבדה את הראש
raise Cain
raise hell
raise heck
raise the roof
raise a stink
make a scene
raise a ruckus
throw a tantrum
see also:section 31
הרעיש עולמות
:בשונה מהפכה עולמות
הרעישה שמיים וארץ
דפק על השולחן
הפכה שולחנות
עשה סקנדל
חוללה מהומות
הקים שערורייה
עשתה בלגן
break (the) silence
הפר את הדממה
disturb the peace
הפֶרה את הסדר
עכר את השלווה
Not play by the rules / all bets are off
שברו את הכלים
set the cat among the pigeons
התחיל/פתח מחול שדים
עורר מהומה רַבָּתִי
tempest in a teapot
storm in a teacup
much ado about nothing
סערה בכוס מים
רוב מהומה על לא מאומה
נשיאים ורוח וגשם אַיִן
make a mountain out of a molehill
עשתה הר מעכבר
עשה פיל מזבוב
ראתה צל הרים כהרים
make a fuss over it
make much of (a trivial matter)
make a thing / a big deal / a federal case (out) of it
huff and puff (much huffing and puffing)
עשה מזה עניין/מטעמים/צִימֶעס
עשתה הרבה רוח
עשה מזה סיפור
have a field day
עשו מזה פסטיבל
חגגו על…
law of the jungle
anarchy reigns/prevails
לֵית דין ולֵית דיין
איש הישר בעיניו יעשה
הותרה הרצועה
law of the jungle
might makes/is right
כל דאלים גָבֵר
take the law into his own hands
unlike:take the matter into his own hands
עשה דין לעצמו
לקח את החוק לידיים
please yourself
suit yourself
as you please/wish
have it your way
עשה כרצונך
איך/מה שאת רוצה
(עשה) כטוב בעיניך
do as she pleases
עשתה כראות עיניה
עשה כאוות נפשו
לא עשה/דפק חשבון לאף אחד
let loose
throw off all restraints
פרק (כל) עוֹל
no-man's land
שטח הפקר
run riot
see also:run away with her
יצא מ(כלל) שליטה
work/blow off steam
let off steam
שִחרר קיטור
give vent to
give (free) rein to...
נתן פורקן ל...
קרא דרור (לִיצריו…)
take one thing for another
mixing things up
see also:mixing apples and oranges
הפך/בלבל/החליף את היוצרות
put the cart before the horse
רתם את העֲגָלָה לפני הסוסים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.