תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Coercion and Lack of Choice

כפייה וחוסר ברירה

Section:

מדור:

against his will
under duress
it goes against the grain
halfheartedly
in spite of himself
see also:in spite of (something)
unlike:out of spite
כמי שכְּפָאוֹ שֵד
כִּכְפוּי שד
ענתה אָמֵן בעל כורחה
בלא חֶמדה
לא בלב שלם
בחצי פֶּה
בשפה רפה
למורת רוחו
למגינת ליבה
על אפו ועל חמתו
בחירוק שיניים/בחריקת שן
עלה לו בדם
זה נגד כל העקרונות שלה
:ראו גםתשכחי מזה, ראה בעין רעה
like it or lump it
willy-nilly
like it or not
בין אם תרצה ובין אם לא תרצה/אם לאו
בין שתרצה ובין שתְמָאֵן
ברצון או באונס
מחויב המציאות
eat humble pie
בלעה צפרדעים
נאלץ לבלוע את הצפרדע
not his cup of tea
לא הסגנון שלו
לא מתאים לו
לא לטעמה
לא לרוחו
מנוגד לטבעה
לא מדבר אליו
with bad grace
בפנים זועפות/חמוצות
לא בסֵבֶר פנים יפות
grind his teeth
חרק שֵן
in spite of
see also:in spite of himself
על אף
אף על פי
at a pinch
faute de mieux
for want of anything better
if (the) worst comes to (the) worst
בשעת הדְחק
בלית ברירה
בכורח הנסיבות
במקרה הכי גרוע
מקסימום
have him over the barrel
get/have her where he wants her
העמידה אותו במצב של חוסר-ברירה
כפה עליה הר כגיגית
:ראו גםבין הפטיש לסדן
twist his arm
כופפה לו את היד
hold/get him by the short and curlies
have him by the short hairs
have him by the balls (crude, used for men)
החזיק/תפס אותו בביצים
hold a pistol to his head
hold her to ransom
כיוונה לו אקדח לרקה
force majeure
act of God
כוח עליון
all roads lead to Rome
כל הדרכים מובילות לרומא
put the screws/squeeze on her
put him through the ringer
lean on him
לחץ פיסי מתון
Procrustean bed
bed of Procrustes
מיטת סדום
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.