תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Contempt and Mockery

זלזול, לעג והבאה במבוכה

Section:

מדור:

hold in contempt
treat with contempt
think little of
look down on
look down his nose at
turn up her nose at
deal with him summarily
give him short shrift
see also:short-changed
נהג בה זלזול
זלזלה בכבודו
היה כחגב בעיניו
לא נחשב בעיניה
היתה לבוז בעיניו
התייחסה אליו כלאחר-יד
לא נתן לה את הכבוד המגיע לה
:ראו גםהקלה ראש
treat him like dirt
see also:be a doormat
התייחסה אליו כמו לזבל
make a laughing stock of
make a travesty of (something)
make game of
take the Mickey out of
make fun of
poke fun at
put him to shame
שם/עשה את... ללעג ולקלס
עשתה את... לחוכא ואיטלולא/למשל ולשנינה
שפך עליה קיתונות של בוז/לעג/חרפות
העטתה עליו כלימה
עשתה ממנו צחוק
המיט עליה קלון
:ראו גםככלי מלא בושה
make her lose face
put him to shame
show her up
הלבין פניה ברבים
cut to the quick
it really got to him
פגעה בציפור נפשו
give a Bronx cheer
שרק לו 'בוז'
give him the finger
flip the finger
flip him off
give him the bird
(הראה לו) אצבע משולשת
עשה תנועה מזרחית
עשה תנועה מגונה
ride roughshod over
רמסה ברגל גסה
רמס ברגל גאווה
:ראו גםפיל בחנות חרסינה
throw him a bone
זרקה לו עצם
up yours
get stuffed
go jump in the lake
take a running jump
bite me
קפוץ לי!
שׁק לי (בתחת) (המוני)
:ראו גםעופי לי מהעיניים, זבש"ך
pulp fiction
dimestore novel/romance
רומן (בלשי) בגרוש
סִפרות זולה
a dime a dozen
be two/ten a penny (
כמו זבל
יש עוד אלף כמוהו
כמוך אני קונה בשקל ועוד יש לי עודף
Bridge and Tunnel people (In New York: derogative for people who live in Long Island and New Jersey)
חוב"תים (בישראל: ביטוי של זלזול בתושבי חולון-בת ים)
חיב"רים (חולון יפו בת-ים ראשון)
give him a black eye
המיט עליו חרפה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.