תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Control over Things and People

שליטה בסביבה ובזולת

Section:

מדור:

take charge
לקח את העניינים לידיים
נטלה את הרסן לידיה
VIP (very important person)
אח"ם (אישיות חשובה מאוד)
big shot
big noise
big fish
bigwig
big cheese
see also:top dog
תותח כבד
captain of industry
fat cat
איל תעשייה
איל הון
press baron
איל עיתונות
the powers that be
החלונות הגבוהים
בעלי השררה
she is the one who wears the pants/trousers in the family
על פיה יישק דבר (בבית)
היא הגבר בבית
היא לובשת את המכנסיים
reign supreme
rule the roost
call the tune
be in the saddle/driver’s seat
top dog
play first fiddle
run the show
cock of the walk
holding the reins
על פיו יישק דבר
משלה בכיפה
הוא על הסוס
נתנה את הטון
הארי שבחבורה
היה ראש וראשון
אחזה ברסן השלטון
שלט בעניינים
:ראו גםמשך בחוטים
show him who calls the shots/who's boss/who wears the pants/trousers
הוא יראה לו מי הבוס/מאיפה משתין הדג
show of force
(עשה) הפגנת כוח
עשה שרירים
iron hand
rule with an iron fist
high-handed
יד ברזל
ביד קשה
ביד חזקה ובזרוע נטויה
נהגה ביד רמה
קשה/קשתה ידו עליהם
keep him on a short leash
keep a tight rein on
keep her in line
unlike:keep in line
החזיק אותו קצר
spare the rod and spoil the child
חוסך שבטו שונא בנו
he who pays the piper calls the tune
money talks
בעל המאה הוא בעל הדעה
ancestral home
נחלת אבות
male preserve
נחלת הגברים
right up my street/alley
בשטח שלי
באחוזתי הפרטית
go to the people
הלך אל העם (לבחירות)
:בשונה מירד אל העם
be on the campaign trail
be on the rubber chicken circuit
be/go on the stump
go an a whistle-stop tour
ערכה מסע בחירות
חיזר אחרי קולות
divide and conquer
הַפרֵד וּמְשוֹל
:ראו גםתקע טריז
spin doctor
יועץ סתרים
hold office
כיהנה בתפקיד
vox populi, vox Dei
קול המון כקול שַׁדַּי
primus inter pares
first among equals
ראשון בין שווים
common/public domain
רשות הרבים
shake-up
reshuffling/reshuffle
שׂידוּד מערכות
חילופֵי גברֵי
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.