תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

< לדף הקודם

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Courtesy and Manners

נימוסים וגינונים

Section:

מדור:

noblesse oblige
האצילות מחייבת
pay (her) a compliment
נתן לה מחמאה
table manners
נימוסי שולחן
set the table
lay the table (
ערך את השולחן
look in on
pop in on
pop around
drop by/in
drop in on
come over
come round
קפצה לביקור
הציץ אליו
סר אליו לבקרו
pay her respects
make a courtesy visit
ערכה ביקור נימוסין
ask after her
send/give him (my) regards
שאל לשלומו
דרש בשלומה
מסרה לו ד"ש (דרישת שלום)
shake hands
לחצו ידיים
see him home
ליוותה אותו הביתה
see her off
see her to the door
unlike:show her the door
ליווה אותה ליציאה/לדלת
no harm done
that's quite all right
never mind
no matter
don't give it a second thought
לא קרה כלום
אין דבר
זה שום דבר (בתשובה להתנצלות)
you're welcome
think nothing of it
(my) pleasure
forget it
אין בעד/על מה
על לא דבר
בבקשה (רבה)
:ראו גםאין בעיה
You have the advantage of me, Sir/Madam
Who am I speaking/talking to?
May I know who I am talking to?
סליחה, עם מי יש לי הכבוד לדבר?
עם מי יש לי הכבוד?
please be seated
please take a seat
נא לשבת
it is not done
not the done thing
just not done
לא מקובל
לא יאה
אצלנו לא עושים/לא נהוג…
< לדף הקודם
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&amp;v
arrow&amp;v
arrow&amp;v
arrow&amp;v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.