תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Directness and Frankness

ישירות וכנות

Section:

מדור:

naked/sober/unvarnished truth
אמת לאמיתה
האמת האכזרית
האמת העירומה/במערומיה
בלי כָּחָל וְסָרָק
in (all) truth
the fact of the matter is
לאמיתו של דבר
למען האמת
truth will out
האמת תצא לאור (בסופו של דבר)
the bottom line
what it boils down to
when all is said and done
at the end of the day
all things considered
in the final analysis
see also:in a nutshell
the long and short of it
by and large
on the whole
all in all
on balance
בסופו של דבר
סיכומו של דבר
עיקרו של דבר
אחרי ככלות הכול
בסך הכול
השורה התחתונה
the crux/heart of the matter
לב העניין
לוז העניין
עיקרו של עניין
get down to brass tacks
come/get to the point
cut to the chase
get down to business
get down to the nitty-gritty
cut the crap
cut the cackle (and come to the 'orses)
בלי הקדמות מיותרות
ישר ולעניין
ניגש ישר לעצם העניין/לתכל'ס
the long and short of it
short and sweet
to make a long story short
קיצורו של דבר
קצר ולעניין
cut the Gordian knot
(חתכה את) הקשר הגורדי
ביצת קולומבוס
make a beeline for
חתך אליה
let's talk turkey
I'll lay it on the line for you
בוא נדבר תכל'ס
אגיד לך את האמת
speak his mind
not mince words
not beat around the bush
make no bones about it
lay it on the line
unlike:lay his life on the line
אמרה דברים כהֲוָויָיתם
דיבר בלי כָּחָל וְסָרָק
אמרה בפה מלא
לא הלך סְחוֹר-סְחוֹר
אמרה בלי חוכמות
לא ברר במילים
:ראו גםפתחי פיך ויאירו דברייך
call a spade a spade
call a spade a bloody shovel
קרא לַילד בשמו
give him a piece of her mind
speak straight from the shoulder
see also:have a bone to pick with
אמרה לו בדיוק מה היא חושבת עליו
tell her what's eating him
אמר את אשר על ליבו
:ראו גםשפך את ליבו
say it/tell her to her face
have it out in the open
give it to him straight
level with him
הטיח בפניה (בגלוי)
אמרה לו בּפָּנים
be on the level
say what she means (and mean what she says)
פיה וליבה שווים
take the bull by the horns
grasp the nettle
אחזה את השור בקרניו
face to face
one on one
פנים אל פנים
אחד על אחד
look him in the eye
look her full in the face
היישיר מבט
הסתכלה לו בעיניים
eyeball to eyeball (with the enemy)
see the whites of their eyes
ראה להם את הלבן/הלובן בעיניים
open and above board
כשר לגמרי/לִמְהדרין
על השולחן
לא מתחת לשולחן
show her hand
put his cards on the table
come clean
גילה את הקלפים
שמה את הקלפים על השולחן
make a clean breast of
let it all hang out
לא כִּיחֵד דבר
שפך את הכול
doesn’t put on airs
בלי פוזות
לא חושב את עצמו
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.