תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Discussion and Consultation

דיון והתייעצות

Section:

מדור:

the $64,000 question
the question on everyone’s mind
pressing question
burning issue
שאלה בוערת/דוחקת/נוקבת
put their heads together
brainstorm
ישבו על המדוֹכה
טִיכּסוּ עצה
נִמלכו ב…
consult with
pick her brains
שאל בעצתה
pick her brains
חלב/שאב ממנה רעיונות
give the floor to
recognize someone
מסרה/העבירה לו את רשות הדיבור
air his opinions
make her opinions known
venture opinions
speak out
speak his piece
make her voice heard
חיווה דעתו
השמיע דעתו
הביע את דעתו
אמרה את שלה
הודיעה דעתה ברבים
:ראו גםפירסם ברבים, פתחי פיך ויאירו דברייך
take a stand
נקט עמדה
take sides
side with
היתה לטובת...
נטה/היה לצד...
צידדה ב...
:ראו גםנטה לה חסד, איפה ואיפה
entertain a question
התייחס לשאלה (הגיב/ענה עליה)
has his reasons
טעמו ונימוקו עימו
a well-constructed argument
it makes good sense
see also:it makes sense
דבר דבור על אופניו
it's not for me to say, but …
my opinion, for what it is worth
if you want my two cents
in my humble opinion
if I may be so bold
if you ask me
לעניות דעתי
אני הקטן
קטונתי
מי אני (שאביע דעה/שאומר…)
ואנוכי עפר וָאֵפֶר (נדיר)
:ראו גםעפר לרגליך
אם לדעתי תשאל
in my opinion/view/book
as far as I'm concerned
for my part
to my mind
to my way of thinking
for my money
לפי דעתי
עד כמה שזה נוגע לי
כמו שאני רואה את זה
come into question
be on the (public) agenda/on the table
עלה על הפרק
(הבעיה) עמדה על סדר היום (הציבורי)
table a motion
shelve the issue
see also:rule out
גנזה את הנושא
דחף למגירה
:ראו גםשם על אש קטנה
table a motion
bring it up
העלתה את הנושא (לסדר היום)
the motion was carried
ההצעה התקבלה
(the promise/proposal) still holds/stands
(ההבטחה/ההצעה) עומדת בעינה
cover a lot of ground
כיסינו הרבה נושאים היום...
so noted
רשמנו לפנינו
on the one hand… on the other hand
מחד (גיסא)… ומאידך (גיסא)
an open question
a moot point
up in the air
let the matter hang
left open
העניין תלוי ועומד
הדבר הוא בצריך עיון
תשבי יתרץ קושיות ובעיות
sit in for
sub(stitute) for
מילאה את מקומו (בישיבה)
barrage of questions
מְטָר שאלות
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.