תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Problems

צרות

Chapter:

פרק:

Distress, Sorrow and Tears

תחושת מצוקה, בכי וצער

Section:

מדור:

Vale of Tears
עמק הבכא
What's eating you?
What's bugging you?
מה אוכל אותך?
מה מציק לך?
:ראו גםזה אכל אותה מבפנים
wring his hands
פכר את ידיו
tear her hair out
מרטה/תלשה את שערותיה
agonize over
in the throes of
see also:in a quandary
נתון בחיבוטי/בנפתולי נפש
בעיצומה של התלבטות/התמודדות עם…
בחבלֵי…
eat crow
אכלה צפרדעים/חצץ/קש
go through hell
עבר שבעת מדורי גיהנום
cup of sorrow
see also:cannot take it any more
have more than his share of (suffering/woes/hardship etc)
(שתתה את) קוּבַּעַת/כוס התרעלה (עד תומה)
מלאה סאת ייסוריו
גביע היגון
כוס המרורים
:ראו גםלא ליקק דבש
take/lay something to heart
take it hard
קיבלה את זה קשה
לקח ללב
broken-hearted
בלב שבור
have a lump in his throat
bring a lump to her throat
חונק לו בגרון
שם מחנק לגרונה
burst out crying
burst into tears
dissolve into tears
shed tears
cry his eyes/heart out
cry her head off
weep buckets
(to) boohoo
cry/shed bitter tears
פרצה בבכי (תמרורים)
התמוגג בדמעות/בבכי
בכתה בדמעות שליש
הזיל דמעות
געתה בבכי
מירר בבכי
a tear-jerker (true story)
a sob story (fiction)
סוחט דמעות
eat his heart out
אכלה לעצמה את הלב
אכל את עצמו
At half mast
בחצי התורן
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.