תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

TheTwilight Zone

אזור הדמדומים

Chapter:

פרק:

Dubious Events, Intentions and People

אירועים חשודים, כוונות נסתרות ואנשים מפוקפקים

Section:

מדור:

a rum affair/business
foul play
skullduggery
monkey business
עניין חשוד
תרגיל מסריח
something is fishy i. /amiss
(I) smell a rat
משהו מסריח פה
משהו כאן לא בסדר
יש פה משהו חשוד
roundabout ways (connotation can be neutral or negative)
בדרכים עקלקלות (נימה שלילית)
בדרכי עקיפין (נימה נייטרלית)
like thieves in the night
on the sly
כגנבים בלילה
fishing in troubled waters
דג במים עכורים
there is no such thing as a free lunch
Too good to be true
where's the catch
אין ארוחות חינם
הכלה יפה מדי
איפה העוקץ?
איפה הקוץ באליה?
איפה העז?
אשרי המאמין
Honey trap
מלכודת דבש
What is she up to?
What's he cooking up?
מה היא זוממת שם?
have an ax to grind
have a hidden agenda
have an ulterior motive
יש לו עניין בזה
יש לה כאן איזה שהוא אינטרס
יש לו מניעים נסתרים
יש לה כוונות נסתרות
משיקולים זָרים
take it with a grain/pinch of salt
כַּבּדהו וחָשדהו
התייחסה לדבריו בערבון מוגבל
:ראו גםלא מדבשך ולא מעוקצך
Not for her good looks
not for his baby blue eyes
not because of your pretty face
לא בגלל העיניים היפות שלו
look shady
shady-looking character
טיפוס מפוקפק
cherchez la femme
חפש את האשה
wheeling and dealing
wheeler-dealer
underhand dealer
עושה כל מיני תחמונים
תחמן (מארץ התחמנים)
מאכער
:ראו גםחכם בלילה
Fish rot from the head down
הדג מסריח מהראש
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.