תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Elimination and Destruction

חיסול וחורבן

Section:

מדור:

he's done for
it’s over and done with
she’s washed up
he's down and out
he’s had it
end of the line for him
נסתם עליו הגולַל
גמרה את הקריירה שלה
הוא מחוסל/מחוק
זה הסוף שלו
they’ll swing/hang for it
they’ll have him for this
they’ll have their heads
יתלו אותם
ראשים יעופו פה
make short work of
do away with
put the kibosh on
put an end to
put the nail in the coffin of
seal her fate
cross him out
give her the kiss of death
deep-six it
סָתם עליה את הגולַל
חרצה את גורלו
גמר אותה
שמה עליו איקס
קבר אותה
skin him alive (If you don't find her, I'll skin you alive.)
have his hide
פשטה את עורו מעליו
Put paid to something
שם קץ/סוף לדבר
draw a veil over
הוריד את המסך על
out of order/action
יצא מכלל פעולה
(now) you've had it
אכלת אותה (בגדול)
this will be the end of you
פֹּה תהיה קבורתך
eat her up alive
unlike:eat him alive
זה אכל אותה מבפנים
זה אכל/גמר/הרג אותו
this will be the death of me
זה יוריד אותי ביגון שאולה
יקצר את ימַי
יקצר לי את החיים
יהרוג/יגמור/יחסל אותי
wreak havoc
play havoc with
עשה שַׁמוֹת
זרעה הרס
המיט חורבן
wipe out
lay waste to
reduce to nothing
לא השאירה אבן על אבן
לא נשארה שם אבן על אבן
מָחָה מתחת השמיים
לא השאיר משתין בקיר
לא השאיר זֵכֶר
השמיד כליל
עקר מן השורש
:ראו גםהחרים/היכה לפי חרב
scorched earth policy
(מדיניות של) אדמה חרוכה
go up in flames
unlike:go up in smoke
catch fire
עלה באש
עלתה בלהבות
היה למאכולת אש
set fire to...
set something on fire
העלה באש
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.