תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Initiative and Action

יוזמה ופעולה

Chapter:

פרק:

Enthusiasm and Excitement

התלהבות והתרגשות

Section:

מדור:

from the bottom of his heart
מעומק הלב
:בשונה מבעמקי ליבה
through and through
with every bone in his body
with every fiber of her being
to his fingertips
to the core
dyed-in-the-wool (He's a dyed-in-the-wool Tory.)
every inch a… (She's every inch a woman.)
בכל רמ"ח איבריו (ושס"ה גידיו)
כל עצמותיה תאמרנה
heart and soul
body and soul (He gave himself body and soul to the pursuit of justice.)
see also:go the whole hog
בכל נפשו ובכל מאודו
בלב ונפש (התמסרה בלב ונפש)
(השקיע את) חלבו ודמו
lose herself in...
שקעה ראשה ורובה ב...
go overboard
go hog-wild
beside himself with… (excitement)
יצא מגדֵרו (מרוב התלהבות)
like one possessed
כאחוז דיבוק
idée fixe
אידיאה פיקס
she's got a bee in her bonnet
unlike:have bats in his belfry
יש לה/נכנס לה ג'וק/יתוש בראש
take/get it into his head
latch on to (an idea)
הכניס לעצמו לראש
taken with (an idea)
catch/take his fancy
take a fancy to
כבש (אותו/את ליבו) בסערה
סחף אותה בהתלהבותו
נתפס ל...
שבתה את ליבו
מצא חן בעיניו
:ראו גםסחררה את ראשו
beside herself (with)
לא ידעה את נפשה מרוב…
turn him on
הדליק אותו
הסעיר את ליבה
שִלְהבה את
take a shine to
נדלק על
:ראו גםכרוכה אחרי
on the spur of the moment
in the heat of the moment
see also:off the cuff
בלהט הרגע
בדַחַף של רגע
have (something) at heart
near her heart
close to his heart
יקר לליבו
:ראו גםבבת עינו
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.