תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Hostility: from Disagreement to Hatred

עוינות: ממחלוקת עד שנאה

Section:

מדור:

bone of contention
סלע המחלוקת
מי מריבה
sparring partner (when used metaphorically)
בר-פלוגתא (שלו)
take offense
take amiss
take umbrage
take exception
get him wrong
ראתה עלבון ב...
פירש את דבריה שלא כהלכה
טעתה בכוונתו
be at variance with
be at loggerheads with
take issue with
have differences
חלוקים/נחלקו בדעותיהם
יש ביניהם חילוקי דעות
חלקה עליו
scathing remarks
strong language
דברים כדָרבוֹנוֹת
חילופי דברים קשים
have words (with)
היה ביניהם דין ודברים
החליפו מילים קשות
cross swords with
lock horns (with)
have a head-on clash/conflict
נכנס בו ראש בראש
there's no chemistry there
אין ביניהם כימיה
not on speaking terms
fall out (with)
אין לה דיבור איתו
הם ברוגז
homo homini lupus est
(it’s a) dog-eat-dog (world)
אדם לאדם זאב
be at odds with
fall out with someone
there is no love lost between them
צהובים זה לזה
השטן מרקד ביניהם
עבר ביניהם חתול שחור
גבה הר ביניהם
be at each other's throats
be at daggers drawn
הגיעו (כמעט) עד תגרת ידיים
sworn enemies
avowed enemies
אויבים בנפש
אויבים מושבעים
hate him like poison
hate her guts
שנאה אותו שנאת מוות
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.