תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Imagination and Vision

חזון ודימיון

Section:

מדור:

bode well for
מבשר טובות
bode ill for
an ill wind
bad omen
look black
does not augur well
not a good omen
the outlook is bleak
a harbinger of doom
(סימן) מבשר רעות
אינו מבשר טובות
חזוּת קָשָה
be in the cards
מסתמנת באופק
not in the foreseeable/near future
no time soon
אינו נראה באופק
לא בעתיד הנראה לעין
עוד חזון לַמועד
:ראו גםדיה לצרה בשעתה
her future looks bright
נכון לה עתיד מזהיר
it remains to be seen
time will tell
ימים יגידו/ידַבֵּרוּ
נחיה ונראה
:ראו גםמה ילד יום
don't cross your bridge before you come to it
we’ll cross that bridge when we get there/come to it
דיה לצרה בשעתה
אל תקדים את המאוחר
:ראו גםעוד חזון למועד
fortune teller
crystal gazer
מגיד עתידות
in her mind's eye
בעיני רוחה
conjure up
העלה באוב
שיוותה לעצמה
picture to himself
form a mental picture
conjure up
ראה בדמיונו
ראה בעיני רוחו
תיארה/דמיינה לעצמה
דימה לו במחשבתו
שיווה לנגד עיניו
gut feeling
have a hunch
follow her nose
תחושת לב
תחושת בטן
יש לה הרגשה ש...
see the writing on the wall
ראה את הכתובת על הקיר
see into the future
see it coming
ראתה/חזתה את הנולד
see the red light
נדלקו לו הנורות האדומות
set off an alarm bell
it calls for alarm
הדליק לו נורה אדומה/אור אדום
raise/sound the alarm
צלצל בפעמוני האזעקה
an accident waiting to happen
מוּעָד לפורענות
מִרשם בטוח לאסון
:ראו גםבלתי נמנע
head something off
unlike:ward off
batten down the hatches
take preventive measures
הקדים רפואה/תרופה למכה
קידמה את פני הרעה
think ahead
look before you leap
(you’d better) think twice
סוף מעשה במחשבה תחילה
(מוטב שת)חשוב פעמיים (לפני…)
ahead of his time
avant-garde
trailblazer
קודם זמנו
הקדימה את זמנה
חלוץ ההולך לפני המחנה
familiarity breeds contempt
A prophet is not without honor save in his own country
אין נביא בעירוֹ
there you are
I told you so
I warned you
What did I say?
You see!
בבקשה! מה אמרתי לך?
הנה/הרי לך!
אמרתי לך!
can't see beyond the end of his nose
לא רואה מעבר לקצה האף
:ראו גםמדור 22 "העדר חשיבה עצמאית"
broad-minded
רחבת אופק/ים
world view
Weltanschauung
תפיסת עולם
השקפת עולם
bode ill for
be an ill wind
bad omen
look black
does not augur well
not a good omen
the outlook is bleak
a harbinger of doom
(סימן) מבשר רעות
אינו מבשר טובות
חזוּת קָשָה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.