תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Impertinence and Thanklessness

חוצפה וכפיות טובה

Section:

מדור:

as bold as brass
bare-faced
עַז מצח
עַז פנים
מצח נחושה
go too far
הרחיק לכת
behave as if she owned the place
see also:make himself at home
עשתה כבתוך שלה
cut her off/short
cut him dead
שיסע את דבריה (בחוצפה, בגסות)
bald-faced/barefaced liar
lying through/in his teeth
economical with the truth
משקרת במצח נחושה
משקר בעיניים
משקרת כמו שהיא נושמת
משקר בלי להניד עפעף
:ראו גםמסכת שקרים
have the nerve to do it
take liberties
unlike:take the liberty to
יש לה החוצפה (לעשות דבר כזה)
הרשה לעצמו (ברוב חוצפתו)
:ראו גםערב את ליבו
the straw that broke the camel's back
הקש ששבר את גב הגָמָל
this is where he draws the line
she draws the line at...
זה הקו האדום שלו
that does it
that's the ruddy limit
that caps it all
the nerve of him!
the last straw
this time she went too far/crossed the line
that takes the cake/biscuit
enough is enough
see also:that will do
זה כבר מוגזם!
שיא החוצפה!
זה עובר כל גבול!
יש גבול לכל תעלול!
איזו חוצפה!
(הפעם היא) עברה את הגבול
עבר כל גבול
הגדישה את הסאה
באו/הגיעו מים עד נפש
שיא השיאים
הפעם הרחקת לכת!
bites the hand that feeds him (Don't bite the hand that feeds you)
the ingrate!
כפוי טובה
ירקה לבור/לבאר ששתתה ממנו/ה
בור ששתית ממנו אל תזרוק אבן לתוכו
שילם לה רעה תחת טובה
וישמן ישורון ויבעט
What am I, chopped liver?
ומה אני, עז?
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.