תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

Insanity and Inebriety

שיגעון ושכרות

Section:

מדור:

have bats in his belfry
unlike:she’s got a bee in her bonnet
off her rocker
off his chump
off his head
not quite right in the head
not all there
weak in the upper story
out of his mind
as mad as a hatter
stark raving mad
stark staring mad
have a screw loose
not playing with a full deck/several cards short of a full deck
one sandwich/two sandwiches short of a picnic
he’s cuckoo
doesn’t have all her marbles
not the full shilling
a head case
basket case
nut case
מטורף על כל הראש
מטורללת/קוקו
חסר לו בורג
דעתה משובשת
משוגע עם תעודות/קבלות
לא שפויה
מוכה שיגעון
חולה רוח
go mad
go out of his mind
go bonkers
go barking
go ape
go/be around the bend
go bananas/nuts
lose her mind
lose it
has taken leave of his senses
יצאה מדעתה
נטרפה דעתו
השתבשה עליו דעתו
התבלעה/נתבלעה דעתה
ירדה מהפסים
הסתובב/נפל לו בורג
הסתתרה בינתה
נפל על הראש
התחלקה על השכל
קיבל מכת שמש
hit the bottle
turn/take to the bottle
נתן בכוס עינו
as drunk as a lord
dead drunk
blind drunk
as tight as a drum
lying-down drunk
be under the table
see pink elephants
take a drop too much
has had a few (too many)
under the influence
שיכורה כלוט
שתוי עד דלא ידע
אינו יודע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי
היה מבוסם (כהוגן)
היה בגילופין
see (everything) double
ראה הכול כפול
be three sheets in the wind
חג ונע כשיכור
in vino veritas
נכנס יין יצא סוד
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.