תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Interests, Benefit, Favoritism and Preference

אינטרסים, תועלתיות, פרוטקציה והעדפה

Section:

מדור:

the boys
one of the guys/the crowd
אחד מהם/משלהם/משלנו
מאנשי שלומנו (אנ"ש)
מכוחותינו
אחד מהחבר'ה
old-boy network (and now also old-girl network)
החבר'ה שלו מהצבא
have a friend in court
have friends in high places
well connected
יש לה פרוטקציה
קרוב לצלחת
high places
החלונות הגבוהים
quid pro quo
you scratch my back and I'll scratch yours
tit for tat
one hand washes another
שמור לי ואשמור לך
יד רוחצת יד
was parachuted into the job (to parachute someone into...)
הוצנח לתפקיד
pull (her) rank (on)
ניצלה (לרעה) את מעמדה/סמכותה
do it for all the wrong reasons
משִׂנאַת המן, לא מאהבַת מרדכי
fair-weather friend
ידידות התלויה בדבר
discriminate against
נהג אֵיפָה ואֵיפָה ב…
מדיניות של איפָה ואיפָה
משׂוֹא פָּנים
:ראו גםלפנים משורת הדין
look out for number one (negative connotation)
אדם קרוב אצל עצמו
אם אין אני לי מי לי
charity begins at home
עניי עירך קודמים
a bargaining chip
קלף מיקוח
hush money
דְמֵי לא יֶחרַץ
דמי שתיקה
grease his palm
oil the wheels
שילם/שילשל דמי לא יֶחרַץ
נתנה שַׁלמוֹנים
:ראו גםרודף שלמונים
שימן/מרח איפה שצריך
Feather his nest
unlike:build a nest
עשה לביתו
serve his needs
התאים לו
שירת את צרכיה
make capital of (something)
capitalize on
turn it to good account
יצא נשכר (מ…)
הוציאה טובת הנאה
הפיק תועלת
הפיקה רווח
עשה הון (פוליטי)
עשתה אותו קרדום לחפור בו
:ראו גםיש לו כוונות נסתרות
make the best of it
use to best advantage
הפיקה/הוציאה את המקסימום/המיטב מ…
put/turn (something) to good account
make the best of something/a bad job
make a virtue of necessity
turn lemons into lemonade
הוציא מתוק מעַז
a blessing in disguise
מעַז יצא מתוק
גם זו לטובה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.