תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Initiative and Action

יוזמה ופעולה

Chapter:

פרק:

Involvement, Activity, Influence and Meddling

מעורבות, פעילות, השפעה ו'בחישה'

Section:

מדור:

not rest on his laurels
לא נח על זרי הדפנה
take something up
התלבשה על הנושא
לקח/נטל על עצמו לטפל בעניין
we make it our business to know
אנחנו מקפידים לברר
רואים לעצמנו חובה לדעת
be in the know
know the scene/score
be in the swim
be in on (something)
know what’s what/who’s who
באה בסוד העניינים
היה בעניינים
יודע-דבר
יודעת מי נגד מי
:ראו גםגלה את אוזנה
keep tabs on
have/keep her finger on the pulse
be up to speed
stay tuned
be on the ball
be with it
עם היד על הדופק
have a voice in the matter
carry weight
דעתו נשמעת
יש לה/לדעתה/לדבריה משקל
leave his mark
הותיר את חוֹתָמו
השאיר עקבות
השאירה את טביעת-אצבעותיה
make her mark
הטביעה (את) חותָמה
הותיר את רישומו
:ראו גםרושם בל יימחה
pull strings
pull the strings for someone
see also:have friends in high places
משך בחוטים
הפעיל קשרים
הפעילה פרוטקציה
act behind the scenes
פעל מאחורי הקלעים
have a finger in every pie
ידה בכול
have a finger in the pie
have a hand in (something(
יש לה יד בדבר
יש לו חלק בעניין
:ראו גםמדור 34
be in with (He wants you to think he is in with the governor.)
יש לה מהלכים אצל
anyone who's anyone
המי-ומי
rub elbows with
התחככה עם...
man about town
מעורב בין הבריות
take part in
לקחה/נטלה חלק
step into his shoes
נכנסה לנעליו
in the limelight
on center stage
באור הזרקורים
במרכז ההתעניינות
life and soul of the party
מסמר הערב
הרוח החיה (במסיבה)
mind your own business
it’s none of your business
Stay out of it!
Who asked you?
don’t poke your nose into/meddle in other people’s business
מי שאל/שואל אותך?
זה לא עניינך
את אל תתערבי
שמור את עצותיך לעצמך
אל תתערב בענייני אחרים/בעניינים שלא נוגעים לך
אל תתקעי אפך בעסק לא-לך
put/stick his oar in
nose into/about
poke her nose into other people's business
תחב/דחף את אפו/חוטמו (בעניינים לא-לו)
steal the show
גנבה (לו) את ההצגה
too many cooks spoil the broth
יש פה יותר מדי טבחים
יותר מדי ידיים בוחשות בקלחת
have too many irons in the fire
spread herself too thin
have too many balls in the air
רוקד על כמה חתונות
רוקדת על יותר מדי חתונות
divide the pie
חילק את העוגה
lion's share
חלק הארי
מנה אחת אפיים
have her hands full
עסוקה מעל הראש
לא יודע איפה לשים את הראש
עסוקה ראשה ורובה
echo through
(have a) ripple effect
היכה גלים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.