תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Jealousy, Greed and Ambition

קנאה, חמדנות ושאפתנות

Section:

מדור:

makes your mouth water
she has her tongue hanging out
turns you on
גורם לך להזיל ריר
עושה לך חשק
מביטה בעיניים כלות
the grass is always greener on the other side of the fence
הדשא של השכן ירוק יותר
bursting/dying to do it
dying for
מת לעשות את זה
אדיר חֶפצָה
feel like it
has (got) a yen for (something)/to do (something)
בא לו
מתחשק לה
give her an inch and she’ll take a mile
תנו לה אצבע והיא תרצה את כל היד
Eat your heart out!
Let them eat their hearts out
לך תאכל את הלב
מה 'כפת לי, שתתפוצץ!
ימותו הקנאים!
ask for the moon
bay (at) the moon
רצה את הירח
aim high
hitch his wagon to a star
שאף לגדולות
I would give my right arm/right hand/my ears/my eyeteeth for it
give the world for
מה לא הייתי נותן
הייתי נותן עולם ומלואו
I could do with
(בכלל) לא היה מזיק לי
take/demand her pound of flesh
דרשה את ליטרת הבשר שלה
dog-in-the-manger (attitude)
גם לי גם לך לא יהיה
begrudge him
עינו צרה ב...
לא מפרגן
what makes him tick
מה מריץ אותו?
מה דוחף אותה?
grasp all, lose all
bite off more than she can chew
see also:his eyes are bigger than his stomach/belly
תפסת מרובה לא תפסת
יש לה עיניים גדולות
קפץ מעל לפופיק
:ראו גםלא לפי כוחו
have an itching palm
רודף בצע
אוהב ממון
תאב כסף
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.