תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

Luck, Fate and Chance

מזל, גורל, מקריות

Section:

מדור:

the die is cast
alea jacta est
הפור נפל
cast/draw lots
הטיל גורל
toss for it
הטילה מטבע
heads or tails (heads I win, tails you lose)
toss a coin
עץ או פַּלֶה/פַּלי
:ראו גםזוג או פרט
don't tempt fate
don't try your luck
unlike:don't push your luck
אל תתגרה במזל
bite your tongue/lip
אל תפתחי פה לשטן
cast the evil eye
עשה לה עין הרע
Touch wood
knock on wood
טפו טפו טפו
חמסה חמסה
שלא נדע
הקש בעץ!
a hard-luck case
down on his luck
ביש מזל
ביש גדא
קשה יום
Hard cheese!
Hard luck!
Worse luck!
מזל ביש!
איזה חוסר מזל!
כמה חבל!
חבל מאוד
hit the jackpot
strike oil
זכה בכל הקופה
:בשונה מהלך על כל הקופה
what a stroke of luck!
it's a good job that...
it's fortunate that...
חתיכת מזל!
איזה מזל!
fortune smiled upon her
be in luck
get lucky
on a winning streak
have a stroke of (good) luck
שיחקה לה השעה
השעה משחקת לו
האיר לו מזלו
התמזל מזלה
המזל האיר לו פנים
הלך לה קלף (משוגע)
:ראו גםכל אשר יעשה יצליח, שפר עליו חלקו
Devil's own luck
luck of the Devil
luck of the Irish
more by good luck than (by) good management/judgement
more by accident than design
יש לו יותר מזל משכל
מזל של גוי
יצא לה בפוּקס
with a (little) bit of luck
עם קצת מזל
be at stake
hang in the balance
מוטל על כף המאזניים
a fate worse than death
גורל מר מִמוות
irony of fate
צחוק הגורל
the vagaries of fate/fortune
ups and downs
ebb and flow
the wheel of fortune
תהפוכות הגורל
עליות ומורדות
גלגל חוזר (הוא) בעולם
The hand of God
אצבע אלוהים
as fate/luck would have it
רצה הגורל
יד המקרה
נפל בחלקה
chance upon
come his way
בא לידו
הזדמן לה
המקרה/הגורל אינה ליָדוֹ
come across
fall her way
נקרָה בדרכו
נתקלה ב…
it just so happens that
I happen to have
לגמרי במקרה (לגמרי במקרה יש לי כאן ספר.)
once in a while
every so often
now and then/again
from time to time
לעת מְצֹוא
מפעם לפעם
מדי פעם
פֹּה ושם
just his (bad) luck
have a stroke of bad luck
איתרע מזלו
Third time's a charm
פעם שלישית גלידה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.