תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Making Things Clear

בירורים והבהרה

Section:

מדור:

show him up
unmask her
קרע את המסווה/המסכה מעל פניה
חשפה את פרצופו האמיתי
:ראו גםזאב בעור כבש
show his true colors
גילה את פרצופו האמיתי
let the cat out of the bag
הוציאה את המרצע מן השק
the cat is out of the bag
יצא המרצע מן השק
throw/shed light on
שפך אור
הגיהַּ אור
come to light
יצא לאור
see the light
ראתה את האור
היתה לו הארה
:ראו גםנפל לו האסימון
ראתה את האור
:בשונה מראתה את האור בקצה המנהרה
blow (wide) open
go public
make it public
make it publicly known
bring it into the daylight
פירסם/חשף ברבים
הצהירה בפומבי
גילה לציבור
פתחה/חשפה לעיני הציבור
see what it's all about
לראות על מה יצא הקצף
Are things as bad as all that?
הכצעקתה?
set the record straight
העמיד דברים על דיוקם
put him right
unlike:put to rights
העמידה אותו על טעותו
make herself perfectly clear
drive the point home
bring it home to them
הבהירה הבהר היטב
שׁיבר/שׂיבר/סיבר את האוזן
in no uncertain terms
spell it out to them
see also:no two ways about it
בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים
ברחל בתך הקטנה
give chapter and verse
הוכיחה באותות ובמופתים
speak volumes
העיד (עליו) כמאה עדים
זה אומר הכול
with good reason
not for nothing
see also:has his reasons
לא בִּכְדִי
לא סְתם
so much the better
אדרבה ואדרבה
let alone
all the more so
not to mention
קל וחומר (בן בנו של קל וחומר)
לא כל שכן
על אחת כמה וכמה
once and for all
אחת ולתמיד
without any ifs(, ands) or buts
אין/בלי "אבל"
בלי טענות ומענות
quote verbatim
word for word
ipsissima verba
הביא דברים כלשונם
ככתבו וכלשונו
מילה במילה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.