תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Making an Artform of Mediocrity

העדר חשיבה עצמאית

Section:

מדור:

stick to the beaten track
toe the line
הלך בתלם
:בשונה מהלכה בדרך הישר
go/swim with the tide/stream
sail with the wind
jump on/climb on/get on the bandwagon
go with the crowd
tag along
שחתה עם הזרם
נטה אחרי הרוב
אחרי רבים לְהַטוֹת
הלך עם/אחרי העדר
fall into line
keep in line with
unlike:keep her in line,fall in,line up
התיישר לפי הקו
יישרה קו עם
accept it sight unseen
follow blindly
take (something) as gospel
an oracle

קיבל בעיניים עצומות
כזה רְאֵה וקַדֵש
ענתה אָמֵן אחרי
אורים ותומים
:ראו גםפתי מאמין לכל דבר
holy writ
see also:carved in stone
תורה מסיני
דבר שאין להרהר אחריו
sacred cow
unlike:holy cow
פרה קדושה
narrow-minded
small-minded
stick-in-the-mud
has tunnel vision
has a blinkered attitude
צרת אופקים
צר מוח/מוחין
לא רואה מעבר לקצה האף
come to terms with
it has grown on her
הסתגל למצב
הסכין עם
התרגלה מבלי משים
:ראו גםכמצוות אנשים מלומדה
resign himself to it
קיבל עליו את הדין
קיבל ייסורים באהבה
it's just as well
עדיף כך
מוטב כך
גם זו לטובה
it's just one of those things
that's how/the way the cookie crumbles
that's the way the ball bounces
(that's) too bad
ככה זה בחיים
אין מה לעשות
זה מה יש
קוֹרֶה
:ראו גםאין מנוס
playing dumb
no can do, it's more than my job is worth
no get up and go
not a self-starter
always an extra never a star
dodges responsibility
(תסמונת) ראש קטן
ראש נַצנָץ
אנא כּוּרדִי
:ראו גםפרופיל נמוך, דג רקק, בורג קטן
going through the motions
pro forma
(רק כדי) לצאת ידי חובה
:בשונה מיצאה ידי חובתה
כמצוות אנשים מלומדה
(עשה משהו) בצורה אוטומטית
knee-jerk reaction
conditioned reflex
תגובה אוטומטית
רפלקס מותנה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.