תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Power and Control

כוח ושליטה

Chapter:

פרק:

Money Matters, Commerce, Prices and Savings

ענייני ממון, מסחר, מחירים וחיסכון

Section:

מדור:

affordable price
מחיר שווה לכל נפש
cost a pretty penny
cost an arm and a leg
cost a fortune
יקר לאללה
עלה הון (תועפות)
pad the bill
water the stock
unlike:watering a stake
הפקיעה מחירים
הפקיע את השער
ניפחה את החשבון
daylight robbery
rob (someone) blind
unlike:rob the blind
it’s a rip-off
שוד לאור היום
שוד בצהריים
:ראו גםבראש חוצות
מחיר מופקע
pay through the nose
pay a king's ransom
שילם הון תועפות
buy/sell for a song/for next to nothing/for peanuts
dirt cheap
מכרה/קנתה בפרוטות
בזיל הזול
ממש בלי כסף
עלה גרושים
בחצי חינם
shop around
עשתה סקר שוק
בדק מחירים
bring off the deal
strike a bargain/deal
סגרה עיסקה
pecunia non olet
לכסף אין ריח
money doesn't grow on trees
הכסף לא צומח על העצים
money is no object
spare no expense
הכסף לא משנה/לא חשוב
יעלה (כ)מה שיעלה
legal tender
מטבע עובר לסוחר
good money
טבין ותקילין
plonk down
cash on the nail/barrel
שם כסף על השולחן
ready money
cash down
קש מאני
defray the costs
foot the bill
pick up the tab
פרע את החשבון
נשאה בהוצאות
spend money
put her hand in her pocket
הוציאה כסף
פתח את הארנק
put it on the bill
תרשום את זה על החשבון
hasn't seen the color of his money
לא ראתה ממנו פרוטה/אגורה שחוקה
the check bounced
השיק/צ'ק חזר
להמחאה אין כיסוי
it won’t break the bank
זה לא מה שירושש אותו
take care of the pennies, and the pounds will take care of themselves
a penny saved is a penny earned
פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול
tighten her belt
unlike:fasten her seat belt
הידקה את החגורה (קיצצה בהוצאות/בתקציב)
shoestring budget
תקציב זעום
all his worldly goods/possessions
כל רכושה עלי אדמות
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.