תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Time

הזמן

Chapter:

פרק:

Mourning, Burial and Life After Death

אבלות, קבורה והחיים אחרי המוות

Section:

מדור:

lay (him) to rest
הביאה אותו למנוחות/לבית עולמו
lie in state
הקהל עבר על פני הארון
הארון יוצב לפני הקהל
at half-staff
at half mast
(הדגל) בחצי התורן
RIP (rest in peace)
MHDSRIP (May Her Dear Soul Rest In Peace)
requiescat in pace
תנצב"ה (תהי נשמתה צרורה בצרור החיים)
may he rest in peace
(have) eternal rest
(be finally) at rest
the late (beloved)
of beloved memory
נשמתו/מנוחתו עֵדֶן
עליה השלום
שלום לעפרו
ימתקו לה רגבי עפרה
ינוח בשלום על משכבו
מנוחה נכונה
ז"ל (זכרה לברכה)
יהִי זִכרו ברוך
God's acre
burying place
בית מועד לכל חי
בית עלמין
בית עולם
בית החיים
final/last resting place
last home
מקום עפר, רימה ותולעה
מקום מנוחתו האחרון
mass grave
קבר אחים
the life beyond
the next world
the afterworld
the world to come
life beyond/over Jordan
(a world) beyond the grave
העולם הבא
עולם שכולו טוב
עולם האמת
עולם הנשמות
Kingdom of Heaven
מלכות שמיים
the netherworld/underworld
the nether regions
Sheol
Hades
שְאוֹל תחתית/תחתיות
בור תחתיות
בור צַלמוות
long last sleep
eternal rest
שנת עולם
שנת נצח/נצחים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.