תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Negotiation, Agreement, Compromise

משא ומתן, הסכמה, פשרה

Section:

מדור:

win him over
see also:talk him into
היטה את ליבו
:ראו גםדיבר על ליבה
drive a hard bargain
tough bargainer
ניהלה מו"מ קשוח/בלתי מתפשר
meet her halfway
הלך לקראתה
Go easy on him
עשתה לו הנחות
agree to differ
הסכימו שלא להסכים
come to terms
הגיעו לידי הסדר
:ראו גםהניח את דעתו
what is sauce for the goose is sauce for the gander
win-win situation
זה נהנה וזה אינו חסר
מה שטוב לי טוב גם לו
strike the golden mean/a happy medium
strike a balance (between… and…)
הגיעו/באו לעמק השווה
מצאו את שביל הזהב
golden mean
happy medium
שביל הזהב
דרך הביניים
go halves
share and share alike
go Dutch
פיפטי פיפטי
חצי-חצי
tacit/unspoken agreement
הסכם שבשתיקה
gentlemen's agreement
הסכם ג'נטלמני
by all accounts
(it's) common knowledge
לכל הדעות
לית מאן דפליג
wall-to-wall
(הסכמה) מקיר אל קיר
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.