תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Objection, Protest, Rebellion

התנגדות, מחאה והתמרדות

Section:

מדור:

on no account
not on any account
no way
forget it
by no means
not for all the world
couldn't/not for the life of me
nothing doing
that's out of the question
not for love or money
over my dead body
like hell
the hell you are
not on your life
not on your fanny
תשכחי מזה
בשום אופן לא/בשום פנים ואופן לא
לא באל"ף רבתי
בעד שום הון שבעולם
לא בא בחשבון
לא יעלה על הדעת
אני לא אעשה את זה אפילו אם ישלמו לי
על גופתי המתה
לא יקום ולא יהיה
לא יעזור בית דין
זה לא יקרה
אין שום סיכוי
ייהרג ובל יעבור
:ראו גםכמי שכפאו שד, עד שיעלו עשבים בלחייך
You wish!
you should be so lucky
היית מת
wild horses wouldn't drag it out of her
במכות לא תוציא את זה ממנה
fly in the face of
flout authority
סורר ומורה
סירבה לקבל מרות
נתן כתף סוררת
המרתה את פיו
התריס כנגדה
העזה פניה כנגדו
scream/yell bloody
be up in arms
in an uproar
זעק חמס
הזעיקה שמיים וארץ
הקים קול זוועות
צעקה געוואלד
עמד/התרומם על הרגליים האחוריות
she won’t take this lying down
he won’t roll over and play dead
take to the barricades
לא עברה על כך לסדר היום
לא עבר על זה בשתיקה
היא לא תשתוק
עלה על בריקדות
:ראו גםהרעיש עולמות
not take kindly to
לא אהב את זה
לא מצא חן בעיניה
לא שָׂשׂ ל…
הגיבה בשלילה
לא הגיב טוב
turn over in her grave
she must be turning in her grave
התהפכה בקברה
היא בטח מתהפכת בַּקבר
take a dim view of
look askance at
frown upon/on
unlike:knit his brow
not happy with
not feel comfortable about
not think much of
ראה בעין רעה
לא ראתה בעין יפה
הסתכל בעין עקומה
ראתה בחומרה
לא לרוחו
לא לפי רוחה
אין דעתו נוחה מ…
find fault with
find him/it wanting
מצאה בו דופי
:ראו גםהטילה בו דופי
a thorn in his side
see also:a pain in the neck
היה לצנינים בעיניו
כמו/כעצם בגרון
מכת מדינה
in his bad books
see also:fallen from grace
נכנס לרשימה השחורה שלו
level criticism at
מתחה עליו ביקורת
click his tongue
ציקצק בלשונו
sound off (against/about)
באה בטענות (קולניות)
יצא חוצץ נגד
silence speaks volumes
שתיקה רועמת
conspicuous by her absence
בולטת בהעדרה
vote with their feet
הצביעו ברגליים
encounter/meet opposition
קמו עליו עוררין
העניין לא עבר חלק
be (dead) set against
set her heart against
התנגדה בכל מאודה
blow against the wind
go/swim against the tide/stream
שחה/הלך נגד הזרם
does not toe the line
לא הולכת בתלם
Go dark
ירד למחתרת
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.