תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Perspicacity, Expertise, Erudition

כושר הבחנה, בקיאות ולמדנות

Section:

מדור:

has been around
knows a thing or two
(wo)man of the world
see also:been there, done that
בקי בהוויות העולם
אשת העולם הגדול
יודע דבר (או שניים)
:ראו גםלא נולדתי אתמול
see the world
see life
ראה עולם
old hand
שועל ותיק
זקן ורגיל
be an authority
בר סמכא
man of letters
well-read person
יודעת ספר
איש-ספר
בר אוריין
תלמיד חכם
אוֹצָר בָּלוּם
:ראו גםאיש אשכולות
bookworm
תולעת ספרים
know something (forwards and) backwards
know it through and through
know it inside out
know the ins and outs of something
have it down pat
have it at his fingertips
unlike:be at his fingertips
be well versed in
be up in a subject
know a thing or two about it
know the ropes/the ball game/ the score/the full picture
בקי ורגיל
יודעת את... על בּוּריוֹ
מכיר לִפנַי ולִפְנים
מכירה כמו את כף היד/כף ידה
שׂוֹחה בחומר
יודעת פרק ב…
מכיר בעל-פה
נכנס לעובי הקורה
למד את רזי המקצוע
commit to memory
learn by heart
למד בעל-פה
know by rote/by heart
ידעה בעל-פה
nitty-gritty
the basics
the meat and potatoes of
the bread and butter of...
the nuts and bolts of (of the trade)
האלף-בית (של משהו)
עקרונות יסוד
אבני היסוד
quick on the uptake
has a mind like a steel trap
קל/מהיר תפיסה
חריף שכל
have a head on her shoulders
יש לה מוח בקדקודה
יש לו ראש על הכתפיים
:ראו גםעם שתי רגליים על הקרקע
טוֹב-שׂכל
he knows how many beans make five
she can put two and two together
he can put this and that together
יש לה עיניים בָּראש
עיניו בראשו
יודעת לחבר שתיים ועוד שתיים
עשה אחד ועוד אחד
מבין דבר מתוך דבר
מבינה עניין
read between the lines
see also:not in so many words
קרא בין השיטין
:ראו גםהבין את הרמז, לא במילים מפורשות
have a good eye (for)
have a sharp eye
ניחנה בטביעת עין
know what he is like
know exactly what/who she is dealing with
יודע צדיק נפש בהמתו
מכיר את הסחורה שלו
יודעת עם מי/מה יש לה עסק
(can) read her like a book
הוא קורא אותה כמו ספר פתוח/ כַּספר הפתוח
קלטה אותו ממבט ראשון
see through someone/something
unlike:see something through
make him out
have her number
take/get her measure
unlike:take measures
ראתה לליבו
הבחין בכוונותיה הנסתרות
עמדה על טיבו
תפס מי היא ומה היא
:ראו גםמדור 65 "אירועים חשודים"
get his point
know exactly what she means
follow him
catch her drift
ירד לסוף דעתה
get the hang of it
get the idea
get the picture
see it all
see also:the penny dropped
עמדה על טיבו של העניין
ירד לשורש העניין
ירד לשורשם של דברים
הבינה/תפסה את הפרינציפ
walking encyclopedia
אנציקלופדיה/ספרייה מהלכת
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.