תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Praise and Honors

שבח ומתן כבוד פומבי

Section:

מדור:

sing her praises
speak well/highly of him
lavish compliments on him
extol the (virtues, beauty etc) of
praise her no end/to the skies
not spare his blushes
גמר עליה את ההלל
הפליגה בשבחו
הרעיף עליה שבחים
חלקה לו שבחים
מנה את שבחיה
קשרה לו כתרים
הרים/העלה על נס
put in a good word for her
stand up for him
vouch for her
לימד עליה זכות
אמרה עליו מילה טובה
היה מֵליץ יושר בעדה
to spin
give it a positive spin
show it in a good light
see also:put his best foot forward
הציגה באור חיובי
:בשונה מייפה את העובדות, ראה באור חיובי
credit him with
give (full) credit for
hand it to her
give (her) full marks
give credit where credit is due
not begrudge
זקפה לזכותו (של הזולת)
פירגן לה
:ראו גםאיחלה לו כל טוב
take credit for
זקף לזכות עצמו
give him/the devil his due
(I can say) to her credit...
give to Cesar what is Cesar's
לִזכותה ייאמר
יש לציין לזכותו
תנו לו את הכבוד המגיע לו
תנו לקיסר את אשר לקיסר
:ראו גםנזקף לזכותה
pat on the back
טפיחה על השֶׁכם
applaud her
bow before
I take off my hat to her
הוריד את הכובע בפניה
:ראו גםכל הכבוד
drink to him
make a toast
שתתה לחייו
הרים כּוֹסית לכבודה
pay homage/ tribute
חָלקה לו כבוד
hold in respect
רחש/הוקיר לה כבוד
give a standing ovation to
כיבדוּ בקימה/בתשואות
pay silent tribute to
כיבדוּ את זכרו בדקת דוּמִיָה
עמדו דקת דומייה לזכרה
get/roll out the red carpet
VIP treatment
פרש (לכבודה) שטיח אדום
עשתה/נתנה לו כבוד
טיפול אח"מים
I had the (great) privilege of
I was honored to
זכות גדולה נפלה לידי/בחלקי
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.