תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Precision, Fit and Perfection

דייקנות, קפדנות, התאמה ושלמות

Section:

מדור:

to the letter
word for word
אות באות
מילה במילה
עד התג האחרון
painstaking work
עבודת נמלים
split hairs
hairsplitting
nitpicking
דקדק דקדוקי עניות
עמדה על קוצו של יוד
עקר הרים וטְחָנָם זה בזה
go over something with a fine-tooth comb
בחנה/בדקה בזכוכית מגדלת
בדק כל תו ותו/תו ותג
in the strictest sense of the word
במובן הצר (של המילה)
strictly speaking
למען הדיוק/האמת
in more ways than one
in every sense of the word
in both senses of the word
תרתי משמע
down to the last detail
spell it out
dot your i’s and cross your t’s
בפרטי פרטים
לכל פרטיו ודקדוקיו
go into (the fine) details
נכנס לפרטים
פרט לפרוטות
tie up loose ends
סגר פרטים אחרונים
not do things by halves
לא עושה חצי עבודה
hit the nail on the head
hit the mark
hit the bull's eye
be right on the money
right on the button
bang on
פגעה/קלעה בּוּל
קלע אל חוט השערה
נגעה בעצם העניין
:ראו גםבול בזמן
there's the rub
that's where the shoe pinches
that’s the snag
פה קבור הכלב
זה בדיוק העניין
זו בדיוק הצרה
דא עקא
:ראו גםאליה וקוץ בה
made to measure
made to order
תָפוּר לפי מידותיו/צרכיו
(go together) like hand in glove
מתאימים כמו סיר ומכסה
fit like a glove
מתאים כמו כפפה לַיָד
(that's) just the ticket
just what the doctor ordered
right up/down his alley
just the thing (This party’s just the thing!)
בדיוק מה שהייתי צריך
נפלת לי מהשמיים
:ראו גםדבר בעתו
just perfect
perfection personified
absolute perfection
the picture of perfection
כלילת המעלות/השלמוּת
מושלם בכל המעלות
:ראו גםאיכות אל"ף אל"ף
to a T
just so
טיפ טוֹפ
have/get something down to a fine art
שיכללה עד תום
הביא לידי שלמות
to a T
par excellence
quintessential/the quintessence of
התגלמות ה…
with a capital… (A, B etc)
בה"א הידיעה
above/beyond reproach
without blemish
בלי דופי/שאין בו דופי
:בשונה מאין בו מתום
ללא רבב
not find her wanting
לא מצא בה דופי
born and bred
imbibe it with her mother's milk
מבטן ומלידה
ינק עם חלב אימו
it’s in her blood
זה אצלה בדם
:ראו גםבכל נפשו ובכל מאודו
part and parcel of
an integral part of
חלק בלתי נפרד מ...
come full circle
סגר מעגל
:ראו גםהביאה לידי גמר
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.