תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Conflict and Struggle

התנגשות ומאבק

Chapter:

פרק:

Qualifying a Statement, Reservations

ביטויי סיוג והסתייגות

Section:

מדור:

it's a crying shame
what a shame/pity
חבָל מאוד!
ממש חבל!
for God's/Christ's/Goodness/Heaven's sake
for Pete's sake!
for crying out loud
for the love of God/Mike!
למען השם!
בשם אלוהים!
באמת!
Come off it!
come on
draw it mild
don’t give me that
don’t go overboard
Honestly!
בחייך!
נו, באמת
הגזמת!
אל תגזים
to some extent
to a certain extent
במידת מה
at best
במקרה הטוב
at the best of times
גם ככה (גם ככה הוא לא זריז, אבל כשהוא עייף...)
room for doubt
יש מקום לספק
(take it) with a grain of salt
(התייחסה לדברים) בערבון מוגבל
not a bit of it
not by a long shot
far from it
כל עיקר (לא)
לגמרי לא
רחוק מזה
the lesser of two evils
הרע במיעוטו
which is fine (by/with me)
ואין לזלזל בזה (חלילה)
Perish the thought!
God forbid!
Heaven forfend (jocularly only)
חס וחלילה!
אלוהים/השם ישמור!
You don't say!
מה אתה סח!/ אומר! (באירוניה)
Speak for yourself!
דבר בשם עצמך
:בשונה ממדבר בעד עצמו
Who died and made you king?
see also:little tin god
מי שָׂמְךָ
למה מי אתה?
Says you! (Sez you!)
That’s what you think!
נדמה לך!
all of… (He decided it was time that I - all of 16 - got married.)
כולו… (כולה בת 16; כולו מטר ועשרים)
not cricket
לא הוגן
לא פייר
(there’s a) fly in the ointment
there's a hitch/snag/catch
there’s the rub
the downside is…
the thing is…
אליה וקוץ בה
it cuts both ways
for my sins
בעוונותי (הרבים)
black sheep (of the family)
כבשה שחורה
not all that glitters is gold
all that glisters is not gold
לא כל הנוצץ זהב
that's not what he had in mind
לא לזה התכוון המשורר
a non sequitur
beside the point
beside the mark
(דיבר) לא לעניין
בלי שום קשר לעניין
a new broom sweeps clean
unlike:clean sweep
מטאטא חדש מטאטא היטב
small/not much consolation
cold comfort
נחמה פורתא
just this once
רק הפעם
אך הפעם
sine qua non
תנאי בל יעבור
as far as I know
as far as I can see
למיטב ידיעתי
short of
חוץ מ...
להוציא מקרים של...
למעט...
don’t take me up on it
I’m not promising (anything)
בלי נֵדֶר
אל תתפוס אותי במילה
:ראו גםתפסה אותו במילה
the road to hell is paved with good intentions
הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות
easier said than done
קל לדבר
זה לא כל כך פשוט
no mean feat
no light matter
ואין זה דבר של מה בכך
ואל יקל הדבר בעיניכם
זה לא הולך ברגל
it is/was no picnic
didn’t have it easy
didn’t have an easy life
didn’t have a ball
זה לא (היה) פיקניק
:ראו גםהחיים זה לא פיקניק
לא ליקק דבש
don't do me any favors
לא מדוּבשָך ולא מעוּקצָך
אל תעשי לי טובות
:ראו גםכבדהו וחשדהו
with all due respect
unlike:give him his due
כבודו במקומו מונח
עם כל הכבוד, ...
not in my back yard i. (NIMBY)
לא בבית ספרנו
לא אצלנו
wouldn't dream of
לא העלה בדעתו
לא יעלה על דעתה
you must be kidding/joking
you're joking/kidding
אתה בטח צוחק
זאת בטח בדיחה
in poor taste
מעבר לטעם הטוב
beyond a joke
that’s not funny
זה כבר לא מצחיק
מעבר לטעם הטוב/עובר את גבולות הטעם הטוב
Ironically (Just) brilliant!
Aw, great!
Well done!
Great stuff!
Couldn't have done it better myself
You're a regular Einstein
יופי, נחמה
ממש גאוני
a blot on the landscape
an eyesore
offend the senses
hard on the eye
צורם את העין
מכער את הנוף
Grow up!
Act your age!
אל תהיה ילד
unheard of
לא היה/נשמע כדבר הזה
you can't make an omelet without breaking eggs
כשחוטבים עצים, ניתזים שבבים
you can't have one without the other
הא בהא תליא
that's just it
היא הנותנת
בדיוק/זהו בדיוק/זה בדיוק זה/זה בדיוק העניין
doesn’t/won’t do you credit
לא תהיה תפארתך על הדרך הזאת
לא לשבחך
:ראו גםתעודת עניות
a trifling/trivial matter
of no account
עניין של מה בכך
עניין שולי
חשוב כקליפת השום
זה פרט קטן
nothing to write home about
no great shakes
no big deal
see also:no problem,commonplace
לא מי-יודע-מה
לא סיפור
שום דבר מיוחד
ביג דיל! / לא ביג דיל
לא חוכמה (גדולה)
לא קונץ
לא גליק גדול
אַ גרויסע מציאֶה!
שמחת זקנתי (בראש חוצות)
:ראו גםדבר יום ביומו
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.