תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Reconciliation, Soothing, Relief

פיוס, הרגעה, הקלה

Section:

מדור:

bring (them) together
קירוב לבבות
iron out the difficulties
patch up the differences
smooth things over
all the wrinkles have been ironed out
settle their differences
יישרה את ההדורים
איחה את הקרעים
החליקה/עיגלה פינות
החליק את העניינים
pour oil on troubled waters
smooth ruffled feathers
הרגיעה את הרוחות
bury the hatchet
smoke the peace pipe
make up
make peace
עשו סוּלחה
עשו שׁוֹלֶם
עשו (ביניהם) שלום
כיתתו חרבותם לאִתים
clear the air
טיהר את האווירה
stem/stanch/staunch the flow
עצר את הסחף
take the sting out of
הוציאה את העוקץ מ…
ניטל עוקצו
rest assured
let me put your mind at ease
תנוח דעתך
היה סמוך ובטוח
it put her mind at ease
put/set him at ease
נחה דעתו
דעתו נוחה
נתקררה דעתה
בא על סיפוקו
הניחה/הפיסה את דעתו
:ראו גםהגיעו לידי הסדר
not half/too bad
לא רע (בכלל)
משביע רצון
bear her no malice/grudge
אין בליבו עליה כלום
die down
(the storm) fizzled out/relented/let go of its grip
עמד/סר מזעפו
הסערה שככה
turn out well
בא על מקומו בשלום
all's well that ends well
סוף טוב, הכול טוב
take/get a load off his chest
אבן נָגוֹלה מעל ליבו
heave a sigh of relief
(be able to) breathe again
נאנחה אנחת רווחה
נשם לרווחה
רווח לה
a breath of fresh air
משב רוח רענן
catch her breath
stop for breath
שאפה רוח
החליפה כוח
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.