תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Reliability, Trust, Integrity

מהימנות, אמון, יושרה

Section:

מדור:

on a sound footing
על קרקע מוצקה/בטוחה
kingpin
cornerstone
linchpin/lynchpin
עמוד התווך
האבן הראשה
accept responsibility
נשא באחריות
נטלה/לקחה על עצמה את האחריות
debt of honor
חוב של כבוד
acquit herself (well/honorably)
יצאה ידי חובתה
:בשונה מרק כדי לצאת ידי חובה
מילא את חובתו (בכבוד)
do his bit (I did my bit)
עשה את שלו (אני את שלי עשיתי)
when push comes/came to shove
when you are up against it
when it comes/came to the crunch
בהגיע רגע המבחן
ברגע האמת
actions speak louder than words
practice what you preach
act on her convictions
have the courage of his convictions
put her money where her mouth is
נאה דורש נאה מקיים
אמור מעט ועשה הרבה
:ראו גםיישמה הלכה למעשה
a woman of her word
מבטיחה ומקיימת
יש לה מילה
מילה שלו זו/זה מילה
no sooner said than done
she's as good as her word
kept her word
made good his promise
קיימה הבטחה
עמד בדיבורו
אמרה ועשתה
הבטיח וקיים
קיים את דברו
take him at his word
hold her to it
תפסה אותו במילה
:ראו גםאל תתפוס אותי במילה
swear blind
swear by all he holds dear
swear on a stack of bibles
swear on her mother’s grave
נשבע בכל היקר/הקדוש לו
נשבע באימא שלו
you have my solemn promise
cross my heart (and hope to die)
take my word for it
upon my word
straight up
as God is my witness
על דִבְרתי
בהֵן צדק
חֵי נפשי
עם יד על הלב
נשבע לך! (בחיי!)
on (upon) his honor
make a solemn affirmation
give his (solemn) word of honor
נתנה הן-צדק (שלה)
התחייב בהן-צדק
with your hand on your heart
עם יד על הלב
vote of confidence
הצבעת אמון
plan on
בנתה על
pin his hopes on
השליך יהבו על
תלתה תקוות (רבות) ב...
out of the goodness of his heart (often ironic, unlike the Hebrew equivalent)
שלא על מנת לקבל פרס
keep to/walk the straight and narrow
shoot straight
הלכה בדרך הישר
:בשונה מדרך המלך, הלך בתלם
have clean hands
a straight arrow
come out of… with his hands clean
נקי כפיים
ישרה כמו סרגל
with a clear conscience
in good/all conscience
in all good conscience
במצפון נקי
in her heart
in her heart of hearts
deep down inside
בסתר/בעמקי ליבה
done in good faith
bona fide
בתום לב
בלי כוונת זדון
impartial to
disinterested party
חסר פניות
לא משוחד
without bias
בלי משוא פנים
doesn’t play favorites
בלי פרוטקציה
equality before the law
מבחן בוזגלו
on the side of the angels
בצד של הטובים
for the common good
ל(מען) טובת הציבור
לטובת הכלל
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.