תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Problems

צרות

Chapter:

פרק:

Reprimands, Shame, Embarrassment, Offense

נזיפה, בושה, מבוכה, עלבון

Section:

מדור:

give her what-for
give him hell
come down on her (like a ton of bricks)
give him a dressing down
send her away with a flea in her ear
give him a piece of her mind
tell her off
give him a kick in the pants
take her to task
put her to shame
give him a rap over the knuckles
haul her over the coals
unlike:rake over old coals
jump all over him
jump down his throat
have her on the carpet
פתח עליה פה
נתנה לו מנה
נתן לו באבי-אביו
נתנה לו על הראש
ירד עליה (רצח/כסאח)
חתתה גחלים על ראשו
הצליף בה בלשונו
באה עליו במקלה ובתרמילה
דן אותה ברותחין
הוכיחה אותו תוכחה קשה
ייסר אותה בגלוי
פטרה אותו בנזיפה
דיברה עימו דברי כיבושין
לא חסך שבטו ממנה
המטירה עליו אש וגופרית
get a telling-off
be called on the carpet
catch hell
get a wigging
get bawled out
קיבל/חטף על הראש
חטפה מקלחת
ספג ביקורת נוקבת
Have you taken leave of your senses?
Are you out of your mind?
יצאת מדעתך?
תגיד לי, ירדת מהפסים?
אתה השתגעת (או מה)?
sent away with a flea in her ear
go off with his tail (tucked) between his legs
taken down a peg
יצאה ואוזניה מקוטפות
יצאה בבושת פנים
יצא וזנבו בין רגליו
:בשונה מקיפלה את הזנב
hide her face (in shame)
too ashamed to/cannot show his face
hang/hide his head
avert her eyes
have nothing to say for herself
wish the earth would swallow him up
feel small
(want to) curl up and die
doesn’t know where to put himself
ככלי מלא בּוּשה וּכלימה
אבלה וחפוּיית ראש
כָּבַש פניו בקרקע
בּוֹשה ונִכלמת
חפו פניו
רצתה שהאדמה תבלע אותה
הושחרו פניו כשולי קדירה
feel like an idiot
feel a fool
have egg on her face
מרגיש כמו אידיוט
פניה כוסו בושה
הביך את עצמו
ill at ease
thrown off balance
get into a scrape
באה במבוכה
שרוי במבוכה
נקלעה למצב מביך
carry a stigma
נשאה אות קין
How can I look her in the eye?
What am I to do?
אנה אני בא?
לאן אוליך את החרפה?
איפה אני אקבור את עצמי?
איך אני אסתכל לה בעיניים?
a blot on the escutcheon
כתם במשפחה
swallow his pride
pocket an insult
let it go on pass
בלע את העלבון
מחלה על כבודה
get as red as a beet
blush to the roots of his hair
הסמיק כמו סלק/עגבנייה
אדומה כסלק
be/feel out of place
stick out like a sore thumb
like a fish out of water
out of her element
הרגיש כמו נטע זר
הרגישה לא בנוח
make a spectacle/exhibition of himself
be/become the laughing stock of
עשה מעצמו צחוק
שמה עצמה ללעג ולקלס
don’t tell it on the mountain
אל תגידו בגת
like a bull in a china shop
כמו פיל בחנות חרסינה
a blooper
have a slip of the tongue
put his foot in his mouth
put his foot in it
drop a brick
make a faux pas
נכשל בלשונו
התפלק לו
lapsus linguae
slip of the tongue
פּלִיטת פה
lapsus calami
slip of the pen
פּלִיטת קולמוס
Freudian slip
טעות פרוידיאנית
פּלִיטת פה פרוידיאנית
dumb joke
(old/hoary) chestnut
בדיחת קרש
wash his dirty linen in public
tell tales out of school
כיבס את הכביסה המלוכלכת בפומבי
סיפרה סודות מהחדר
reflect poorly on
speak poorly of
not speak well for
be a disgrace to
mark of shame
(give someone) a black eye
אות קלון
חרפה ובושה
תעודת עניות
become the laughing stock of
היה למשל ולשנינה
היה לצחוק
היה ללעג ולקלס
will not/never (be able to) live it down
will never hear the end of it
(בחיים) לא ישכחו/יסלחו לו את זה
ישמע על זה כל החיים
your joy/jubilation is out of place/misplaced
מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?
reflects poorly on
speaks poorly of
תעודת עניות
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.