תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Resemblance and Dissimilarity

דומה ושונה

Section:

מדור:

nothing new under the sun
אין חדש תחת השמש
Tweedle-Dee & Tweedle-Dum
be as broad as it is long
six of one and half a dozen of the other
two of a kind
one and the same
more of the same
it comes to the same thing
a rose by any other name... (would smell as sweet)
same difference
Plus ça change…
אותה גברת בשינוי אדרת
היינו הך
סדנא דארעא חד הוא
it’s all the same to him
אחת היא לו
in/with one breath
in the same breath
lump (them) together
(הזכיר) בנשימה אחת/באותה נשימה
כָּרַך אותם יחדיו
a leopard never changes its spots
היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו?
take after someone
the spitting image of
like peas in a pod
much of a muchness (for ideas or plans, not people)
דומים כשתי טיפות מים
birds of a feather flock together
הלך זרזיר אצל העורב
מצא מין את מינו
like father, like son
he's a chip off the old block
the apple doesn’t fall far from the tree
התפוח לא נופל/נפל רחוק מהעץ
be of the same feather
tarred with the same brush
cast in the same mold
cut from the same cloth
קורצו מאותו חומר
been there, done that
more of the same
בסרט הזה כבר היינו
and not for the first time
וכבר היו דברים מעולם
by the same token
the same goes for
הוא הדין ב…
they have more in common than they think/thought
רב המשותף על/מן המפריד
commonplace
see also:nothing to write home about
חזוֹן נִפרָץ (תופעה זו נעשתה לחזון נפרץ בימינו.)
nothing out of the ordinary
run-of-the-mill
milk run
דְבַר יוֹם בּיוֹמוֹ
מעשה שֶבְּשִׁיגְרָה
as a matter of course
see also:it's par for the course
כדבר שבשגרה
כְּמוּבן מאליו
:בשונה ממובן מאליו ש…
looks his usual self
looks like himself
נראה כִּתְמוֹל שלשום
it's just like her
it is in keeping with
it's of a piece (with his general conduct)
his usual self
as usual with him
it's her all over
אופייני לה
מתאים לו/ל...
כדרכו בקודש
that makes two of us
כמוני כמוך
draw a parallel
גזר גזירה שווה
like talking/mixing apples and oranges
confusing the issue
עירב מין בשאינו מינו
:ראו גםהחליף את היוצרות
What has that got to do with the price of tea in China/of eggs?
מה עניין שמיטה אצל/להר סיני?
that's a horse of a different color
that's a whole new ball game
that’s a different kettle of fish
זו כבר אופרה אחרת
for once
for a change
לשם שינוי
a far cry from (something)
nowhere/not anywhere near/like
is still a long shot from
light years ahead of
איפֹה... ואיפֹה… (איפה אנחנו ואיפה אירופה)
לא מתקרב (אפילו) ל…
:ראו גםלא מגיע לקרסוליו
the exception proves the rule
היוצא-מהכלל מעיד על הכלל
there is no comparison
אין מקום להשוואה
in other words
that is to say
לָשוֹן אַחֵר
רוצֶה לומר
במילים אחרות
poles/worlds apart
like chalk and cheese
glaringly different
have nothing in common
far removed (from)
שונים תכלית השינוי
כִּרְחוֹק מזרח ממערב
אין ביניהם/בינו לבין… ולא כלום
אין לו דבר וחצי דבר (עם)…
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.