תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Fraternity

אחווה

Chapter:

פרק:

Role Models

דגם לחיקוי

Section:

מדור:

someone older and wiser
גדולים וחכמים ממני
מורַי ורבותַי
cite an authority
נתלתה/תלתה עצמה באילן גבוה
רכב על כתפי ענקים
sit at her feet
learn by watching a master
יצק מים על ידיה
התאבקה בעפר רגליו
take a leaf out of her/that book
follow his example
follow/tread in her/(the) footsteps (of)
unlike:tread on her toes
הלך בדרכיה
הלכה בעקבותיו
עשה כדוגמתה
עשתה כמעשיו
לקח ממנה דוגמה
:בשונה מעשתה ממנו דוגמה
look up to
hang on to every word
think highly of him
see also:think well of
think no end of her
think the world of him
admire her no end
ראה בה דוגמה ומופת
נתלתה במוצא שפתיו/פיו
ייחל למוצא פיה
שתתה בצמא את דבריו
תלה בה עיניים מעריצות
עפר לרגליו/עפר תחת כפות רגליו
set an example
be a shining/glowing example
שימשה דוגמה (ומופת)
guiding light
עמוד האש (ההולך לפני המחנה)
דוגמה ומופת
guiding principle
נר לרגליו
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.