תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

TheTwilight Zone

אזור הדמדומים

Chapter:

פרק:

Shock, Bewilderment, Helplessness

תדהמה, הלם, חוסר אונים

Section:

מדור:

take her aback
bring/pull her up short
you could have knocked him over with a feather
knock her sideways
knock him for a loop
blow/take the wind out of his sails
take her breath away
strike him dumb
היכה בתדהמה
היכתה בהלם
עשה לו שוֹק
הפיל אותה מהכיסא
lose her tongue
be struck dumb
was at a loss for words
tongue-tied
dumbfounded
words fail him
נאלמה דום
נעתקו מילים מפיו
הוכתה באֵלֶם
היה כהלום רעם
דבקה לשונה לחיכהּ
איבד את כושר הדיבור
בלע את הלשון
horror-stricken
אחוז/מוכה אימה
אחזה אותה פלצות/חלחלה
take her breath away
נשימתה נעתקה (מפיה)
can not/does not believe her eyes
לא האמינה למראה עיניה
can not/does not believe his ears
לא האמין למשמע אוזניו
have a heart attack
have a shock
have a cow
have kittens (If my mother hears about this, she'll have kittens.)
have a fit
have conniptions
sweat bullets
see also:shudder to think
חטף שבץ
קיבלה חום
קיבל פריחה
זה עשה לה רע
לא ידע את נפשו (מרוב דאגה, חרדה)
נכנס ללחץ
ישתבץ על המקום
:ראו גםשנתו נדדה
bowled over by
nearly fell off his chair
נפל מהכיסא
Whatever next!
How about that!
Well I never!
Blow me down!
Goodness (gracious)!
My goodness, gracious me!
לא ייאמן כי יסופר!
אני לא מאמינה!
מה אתה שח/אומר!
לאאא!
לא נכון!
Cat got your tongue?
(מה קרה לך,) איבדת את הלשון?
left high and dry
חסרת אונים
אין אונים
be at a loss
be at his wits' end
be (all) at sea
does not know which way to turn
תוהה ובוהה
אובדת עצות
איבד את הצפון
נתונה במבוכה
איבד את הידיים והרגליים
:ראו גםאין לו מושג ירוק
she can't help it
(an emotion) gets the better of him
run away with her
חזק הדבר ממנה
מחוץ לשליטתו/לא בשליטתו
his hands are tied
ידיו כבולות
stand there helplessly
קצרה ידה מהושיע
out of his hands
זה כבר לא בידיו
go/get lost
lose her way
הלכה לאיבוד
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.