תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Silence and Discretion

שתיקה ודיסקרטיות

Section:

מדור:

weigh her words
mind/watch his Ps and Qs
נזהרה בדבריה/בלשונה
:ראו גםשמר את דעותיו לעצמו
she said as much
(not) in so many words
לא במילים מפורשות
(זה) השתמע מדבריה
:ראו גםקרא בין השיטין
a word to the wise (will suffice)
say no more
a nod is as good as a wink to a blind horse
see also:I hear you
די לחכימא ברמיזא
to put/putting it mildly
an understatement
בלשון המעָטָה
the less said the better
least said soonest mended
סייג לחוכמה שתיקה
יפה שתיקה לחכמים (קל וחומר לטיפשים)
silence is golden
מילה בסלע, שתיקה בתרי
(דבר ש)השתיקה יפה לו
חכמים, היזהרו בדבריכם
woman of few words
מקמצת במילים
tight-lipped
קפוּץ-פה
hold her peace
hold his tongue
keep mum
not let on
שמה מחסום לפיה
מילא פיו מים
גזרה על עצמה שתיקה
:ראו גםשמרה את דעותיה לעצמה
my lips are sealed
שפתַי חתומות
no comment
אין תגובה
you could hear a pin drop
there was a deafening silence
השתררה דממה/דממת מוות
הושלך הס
walls have ears
little pitchers have big ears
loose lips sink ships
אוזניים לכותל
behind closed doors
see also:in camera
בחדרי חדרים
מאחורי דלתיים סגורות
under the rose
sub rosa
בסודי סודות
take her into his confidence
see also:confide in
עשה אותה לאשת-סודו
:ראו גםשפך את ליבו
between you, me and the wall/the gatepost/lamp-post
keep it under your hat
entre nous
mum’s the word
don’t breathe a word about this (to anyone)
don't let on
שיישאר בינינו
לאוזניך בלבד
נצור לשונך
אף מילה
יד לפה
אל תגלי לנפש חיה
זה סוד כמוס
let her in/into/on a secret
גלה את אוזנה
:בשונה מהעיר את אוזנה
הכניסה אותו בסוד העניינים
:ראו גםהיה בסוד העניינים
tête-à-tête
בארבע עיניים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.