תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

The Real World

העולם הזה

Chapter:

פרק:

Sleep and Sleeplessness

שינה ונדודי שינה

Section:

מדור:

put to bed
tuck in
השכיב לישון (את הילדים)
it's bedtime
זמן לישון
עכשיו הולכים לישון
למיטה!
hit the sack
go to the land of Nod
שקעה בשינה/בתרדֵמָה
drop off
nod off
doze off
עפעפיו צנחו
עיניה נעצמו
נפלה עליו תנומה/תרדֵמָה/שינה
התחילה לנקר
חֲטָפַתוּ שינה
half asleep
ִנים ולא נִים
חצי ישן
take a nap
catch forty winks
חטף/תפס תנומה
ישן שינה קלה
שינה חטופה
sweet dreams
חלומות פז
be sound asleep/fast asleep
sleep like a log/a top/the dead
dead to the world
שקועה בשינה עמוקה
ישן כמו אבן
ישנה כמו בול עץ
תפסה חְרוֹפּ
מת העולם (ונשרף הים)
sleep like a baby
sleep the sleep of the just
ישן כמו תינוק
ישנה שנת ישרים
lose sleep over
keep him awake
see also:pace the floor
prey on his mind
נדדה שנתו
נטרדה ממנוחתה
(הדבר) הדריך/טרד את מנוחתו
לא נתן לו מנוח
הדיר שינה מעיניו
:ראו גםלא ידע את נפשו מרוב דאגה
broken sleep
שינה טרופה
toss and turn
התהפך במיטתו
hasn't slept a wink
לא עצמה עין
restless night
sleepless night
ליל שימורים
לילה לבן
נדודי שינה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.