תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Problems

צרות

Chapter:

פרק:

Slow-down and Decline

האטה והתדרדרות

Section:

מדור:

lose speed
איבדה מהירות
go to ruin
unlike:fall into ruin
in with the wrong crowd/types
go to the bad
יצא לתרבות רעה
מסתובב בחברה רעה
bad egg/seed
bad apple
תפוח רקוב
on the skids
things are going from bad to worse
going to pot
going to the dogs
downhill all the way
see also:smooth sailing
הלך מדחי אל דחי
out of the frying pan into the fire
מן הפח אל הפַּחַת
the bigger they come, the harder they fall
the higher you climb, the harder you fall
take a tumble
how the mighty have fallen
איך נפלו גיבורים
:ראו גםכך חולפת תהילת עולם
going to (rack and) ruin
falling into ruin
unlike:go to ruin
מט לנפול
he's not himself
אינו כתמול שלשום
לא נראה/מתנהג כרגיל
זה לא הוא
:ראו גםנראית רע
come to a head
show-down
בא/הגיע עד משבר
to run (the ship) aground
be in a rut
reach a deadlock
up a blind alley
into a dead end
cul-de-sac
עלה על שִׂרטוֹן
נקלעה/הגיעה למבוי סָתוּם
דרך ללא מוצא
back to where he started
back to square one
back to the drawing board
start from scratch
see also:start afresh
חזר לנקודת ההתחלה
בחזרה לנקודת המוצא
התחילה (שוב) מאפס/מבראשית/מן ההתחלה
come down in the world
his star has set
כוכבו דָעַך
פנה זיוו, פנה הדרו
ירדה מגדוּלתה
ירדה קרנוֹ
ירדה פְּלָאים
:ראו גםאחד שעבר זמנו
fallen from grace
fall out of favor
out of her good graces
fall into disfavor
be in bad with
unlike:be in bed with
סר חינהּ
הבאישו את ריחו
:ראו גםנכנס לרשימה השחורה שלו
as if that wasn’t (bad) enough
and what’s more
to make matters worse
worse yet
to cap/top/crown it all
ואם לא די בכך
יתר על כן
לא זו בלבד
נוסף על הכל/על כל הצרות
גרוע מזה
add insult to injury
הוסיפה חטא על פשע
play to the gallery
החניף/כיוון לטעם הקהל
כיוונה למכנה המשותף הנמוך ביותר
touch/hit (rock) bottom
scrape the bottom of the barrel
הגיע/ירד לשֵפֶל המדרגה
come a cropper
איזו נפילה!
come to no good
come to a bad/bitter end
come to/meet a sticky/bad/horrible end
סופה היה/יהיה מר
מרה היתה/תהיה אחריתו
שום דבר טוב לא יֵצֵא ממנה
at its last gasp
unlike:last breath
בקצה הדרך
they've thrown away the mold
they don't make them like they used to
they don't come like that any more
הולך ופוחת הדור
פני הדור כפני הכלב
חבל על דאבדין ולא משתכחין
כבר לא עושים אותם כמו פעם
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.