תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Time

הזמן

Chapter:

פרק:

Speed, Haste and Agility

מהירות, חיפזון וזריזות

Section:

מדור:

in a nutshell
thumbnail description/summary
see also:the bottom line
על רגל אחת
בקיצור נמרץ
על קצה המזלג
in a flash
in a twinkling
in the twinkling of an eye
in a snap
in less than no time
in no time (at all)
in two shakes (of a lamb's tail)
in a jiffy
in a split second
like a shot
like a bat out of Hell
like blazes
like a dose of salts
like greased lightning
as quick as lightning
quick as a flash
double-quick
quick as a wink
just like that
(travel) like a (blue) streak
faster than a speeding bullet
a mile a minute
(א)חת שתיים
כהרף עין
צ'יק צ'אק
בִּן רגע
תיכף ומיד
כחץ מקשת
כחץ שלוח
במהירות הבזק
חיש קל
חיש מהר
קל מהֵרָה
by leaps and bounds
בצעדי ענק
before you can turn around
before you can bat an eyelid
before you can say Jack Robinson
לפני שתספיק לומר ג'ק רובינסון
לפני שהספקתי להבין מה קורה/עוד לא הספקתי להבין מה קורה, ו...
(finish sth off) in one fell swoop
at/with one blow
shock treatment
במחי יד (אחת)
בבת אחת
(שיטת ה)זבנג וגמרנו
טיפול בהלם
at breakneck speed
במהירות מסחררת
a Jehu (archaic)
speed demon
reckless driver
נהג שׁוֹדים
drive like a maniac
tear up/burn up the road
טסה כמו מטורפת
עשה רייסים
קרעה את הכביש
gather/pick up speed
see also:get up steam
אספה/צברה מהירות/תאוצה
speed up
dash through
step on it
נתן גז
החישה/הרחיבה צעדיה
(טס/הגיע) על כנפי הרוח
run like the wind
run as fast as his legs could carry him
run as if the devil (himself) were behind/chasing her
רץ כחץ מקשת
כאיילה שלוחה
קל כצבי
put him on his mettle (The cry of wolves behind put her on her mettle)
הצמיחה לו כנפיים
thick and fast
in quick succession
fast and furious
תכפו ובאו
בקצב מסחרר/קדחתני/רצחני
:ראו גםבלי הפוגה
there and then
on the spot
בו במקום
without delay
in short order
בלי דיחוי
as soon as possible (ASAP)
בהקדם האפשרי
the early bird catches the worm
זריזין מקדימין
הזריז נשכר
live wire
a devil of a fellow
always on the go
get up and go
full of beans
as bright as a button
שד משחת
מלא מרץ
זריזה כשד
race against the clock / against time
במרוץ נגד השעון/הזמן
pressed for time
in a hurry
דחוק בזמן
אצה לו השעה
how time flies
איך שהזמן רץ
time flies
הזמן רץ/חולף
time is short
הזמן קצר והמלאכה מרובה
time is of the essence
הזמן קצר/דוחק
the sand has run out
הזמן אזל
your time is up
unlike:her time is passed
he ran out of time
זמנך תם/עבר/נגמר
נגמר לו הזמן
the sooner the better
יפה שעה אחת קודם
כל המקדים הרי זה משובח
haste makes waste
fools rush in (where angels fear to tread)
more haste, less speed
החיפזון מן השטן
jump the gun
go too fast
דחקה את הקץ
דחק את השעה
(פעלה) בטרם-עת
jump the queue
cut into the line
נדחפה בתור/לראש התור
short cut
קיצור דרך
קפיצת הדרך
cutting corners
חתך/עיגל פינות
עשתה קיצורי דרך
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.