תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Disorder

אי-סדר

Chapter:

פרק:

Surprises

הפתעות

Section:

מדור:

Lo and behold!
Look at that!
Well, I’ll be damned!
Wonders will never cease!
Miracles never cease!
Holy smoke!
Holy Moses!
My goodness!
God Almighty!
Holy cow!
unlike:sacred cow
כפתור ופרח!
שורו, הביטו וראו!
הַפְלֵא וַפֶלא!
צאו וראו!
יְמוֹת המשיח!
שׁוֹמוּ שׁמיים!
אלוהים אדירים!
שככה יהיה לי טוב!
שאני אמות!
You don't say!
מה אתה אומר!
לא נכון!
Woe is me
Oh, dear!
Oh dearie, dearie me!
שוד ושבר!
אוי לי!
אוי ואבוי לי!
none other than (so-and-so)
Well, if it isn't (so and so)!
in person
himself
מי אם לא (פלוני)
בכבודה ובעצמה
הוא ולא אחר
creatio ex nihilo
נוצר יש מאין
out of thin air
make bricks without straw/mortar
stone soup
עשה/יצר (משהו) יש מאין
deus ex machina
wave a (magic) wand
with a snap of the fingers
hocus-pocus
unlike:a lot of hocus-pocus
abracadabra
פתרון קסמים/קסם
כִּבְמטה קסם
הוֹקוּס פּוֹקוּס
(pop up) out of nowhere
out of thin air
out of the blue
נפל מהשמיים
הופיע יש מאין
bag of tricks
pull a rabbit out of a hat
(hold the) trump card
have the ace in her hand
have an ace up his sleeve
have an ace in the hole
have (something) under his belt
hold in reserve
hold in store (for…)
הפתעות מלוא הטנא
שלף שפן מהכובע
שלפה נימוק מנצח
(יש לה) קלף חזק
יש לו נשק סודי
שמרה באמתחתה
put a square peg in a round hole
ריבע את העיגול
Man Bites Dog
אדם נשך כלב
little did he know
לא פילל
לא שיערה בנפשה
:ראו גםלא רואה מעבר לקצה האף
open a can of worms
stir up a wasp's/hornet's nest
open a Pandora’s box
פתח תיבת פנדורה
התקרבה לקן של צרעות
like a bolt from the blue
out of the blue
hit him like a ton of bricks
come as a shock/surprise
from one day to the next
נפל עליה כרעם ביום בהיר
בא עליה כחתף
בא עליו במפתיע
spring it on him
הפילה את זה עליו
Throw her in at the deep end
זרק אותה למים (הקרים)
at short notice
בלי הודעה מוקדמת
בהתראה קצרה
nothing short of a miracle
(ממש) נס משמים
מעשה ניסים
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.