תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png
4.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

1.png

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

6.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

5.png

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

The Real World

העולם הזה

Chapter:

פרק:

The Body: Description and Attire

תיאור הגוף, לבושו וקישוטיו

Section:

מדור:

flesh and blood
בשר ודם
looks like something the cat dragged/brought in
צורה לו!
לא תואר לו ולא הדר
as ugly as sin
he's got a face like the back of a tram smash
מכוער כמו הלילה/כמו קוף
no oil painting
לא בדיוק מלכת היופי
לא בדיוק רוברט רדפורד
good-looking
יְפֵה תואר
יפֵה מראה
well-built
well set-up (said about men)
בנוי לתלפיות
בחור כארז
as white as a sheet
חיוור כַּסיד
saucer eyes
puppy eyes
עיני עגל
Roman nose
אף נשרי
bag of bones
skin and bones
גל של עצמות
עור ועצמות
שחיף
as thin as a rake
רזה כמו מקל/שלד/גפרור
shock of hair
רעמת שיער
Comb over
הלוואה וחיסכון
to blow-dry
עשה פֶן
clean-shaven
מגולח למשעי
dressed (up) to the nines
dressed to kill
smartened up
spruced up
in her Sunday best (Christian)
silk and satin
his best bib and tucker
glad rags
עדוי במיטב מחלצותיו
לבושה בהידור
הדוּר בלבושו
טיפ-טוֹפּ
הרביצה הופעה
סלסל בעצמו
בבגדי שבת
בבגדי חג
כולו שֵׁש ומשי
:ראו גםנקי ומצוחצח
(develop) a run in her stockings
a ladder (in her tights)
רכבת בַּגרב
in the altogether
in his birthday suit
in the buff/the raw
without a stitch on
in nature's own
עירום ועֶריָה
עירום כביום היוולדו
בלבוש חווה אמנו
בלבוש אדם הראשון
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.